Formacja WMM i pożegnanie wakacji

W dniach 31.08-02.10.23r odbyły się rekolekcje Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w domu Sióstr Miłosierdzia w Kurozwękach. Tematem były słowa Ewangelii: ,,Maryja, wybrała się i poszła z pospiechem do krewnej Elżbiety”.

Spotkanie było przedłużeniem ŚDM w Lizbonie. Za przykładem Maryi, młodzież wraz z Klerykami ze Zgromadzenia Misji Antkiem i Szymonem, Siostrami i diakonem Łukaszem podjęli posługę wśród Pensjonariuszy DPS-u.

Nie zabrakło też pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej w Kotuszowie, by zawierzyć Jej nowy rok szkolny i formacyjny. Pożegnaniem wakacji był spływ kajakowy.

Cześć Maryi, za dar naszych Wspólnot w Rodzinie Wincentyńskiej.