Siostry wśród Ubogich

Siostry Miłosierdzia swoje powołanie realizują w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi, w którym rozpoznają oblicze cierpiącego Chrystusa. Charyzmat Zgromadzenia zapoczątkowany przez św. Wincentego i św. Ludwikę jest nieustannie aktualny, bo Pan Jezus sam powiedział, „że Ubogich zawsze mieć będziecie”. Siostry zatem służą w różnych dziełach, środowiskach, starając się służyć tym, którzy są najbardziej potrzebujący, ale też i tym, którzy szukają Boga i pragną Go lepiej poznać.

Wśród chorych

Wśród więźniów

Katechizacja

Wśród dzieci i młodzieży

Na Wschodzie