Siostry wśród Ubogich

Siostry Miłosierdzia swoje powołanie realizują w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi, w którym rozpoznają oblicze cierpiącego Chrystusa. Charyzmat Zgromadzenia zapoczątkowany przez św. Wincentego i św. Ludwikę jest nieustannie aktualny, bo Pan Jezus sam powiedział, „że Ubogich zawsze mieć będziecie”. Siostry zatem służą w różnych dziełach, środowiskach, starając się służyć tym, którzy są najbardziej potrzebujący, ale też i tym, którzy szukają Boga i pragną Go lepiej poznać.

wśród chorych – S. Teresa Bieńkowska

wśród więźniów – S. Anna Murawska

wśród Białorusinów – S. Julia Nowikowa

wśród bezdomnych – S. Józefa Stankiewicz

wśród Białorusinów – S. Jadwiga Supera

świetlica na Tamce