Czerwony Szkaplerz

Szkaplerz Męki Pańskiej zwany jest również Czerwonym Szkaplerzem. Na kawałku czerwonego sukna zawieszonego na tasiemce tego samego koloru są umieszczone dwa obrazki: z jednej strony Pan Jezus wiszący na krzyżu otoczony narzędziami męki oraz napis: Święta Męko Jezusa Chrystusa, zbaw nas, a z drugiej po obu stronach małego krzyża Serce Pana Jezusa otoczone koroną cierniową i Serce Maryi przebite mieczem, poniżej zaś dwaj aniołowie w postawie adoracji i napis: Najświętsze Serca Jezusa i Maryi, strzeżcie nas. Pełna nazwa szkaplerza brzmi: Czerwony Szkaplerz Męki Pańskiej i Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Szkaplerz został objawiony Siostrze Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Siostrze Apolonii Andriveau, dnia 26 lipca 1846 roku. Siostra Apolonia tak opisuje to objawienie nawiązując do innych objawień, które miała:„Będąc w kaplicy wieczorem w oktawę święta naszego Błogosławionego Ojca (św. Wincentego) widziałam, czy też zdawało mi się widzieć, Pana Jezusa ubranego w długą czerwoną suknię i niebieski płaszcz. O, jakiż On był piękny. Nie było to już oblicze znękane bólami w pretorium, jak to parę dni temu widziałam. Była to piękność sama. W prawej swej ręce trzymał szkaplerz szkarłatny, na którym przedstawiony był na krzyżu otoczonym narzędziami męki, które zadały najwięcej cierpień Jego Najświętszemu Człowieczeństwu. Wokół krzyża były słowa: <<Najświętsza Męko Pana naszego Jezusa Chrystusa, zbaw nas>>. Na drugim końcu szkarłatnej wstęgi był wizerunek Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Jedno było okolone cierniem, a drugie przebite włócznią. Między dwoma Sercami był u góry krzyż, a na dole widniał napis: <<Najświętsze Serca Jezusa i Maryi, strzeżcie nas>>.

W dzień Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września) widziałam ten sam obraz, a Pan Jezus raczył mi powiedzieć: <<Kapłani Zgromadzenia Misji mają rozdawać ten szkaplerz, a ci którzy nosić go będą, otrzymają w każdy piątek zupełne win swych odpuszczenie oraz wielkie pomnożenie wiary, nadziei i miłości”. Pan Jezus chce, by wiele mówiono o Jego cierpieniach i śmierci…>>

Do kultu Czerwonego Szkaplerza należy modlitwa krótkimi wezwaniami widniejącymi na awersie i rewersie szkaplerza: „Święta Męko Jezusa Chrystusa, zbaw nas” oraz „Najświętsze Serca Jezusa i Maryi, strzeżcie nas”.

Ojciec Święty Pius IX reskryptem z dnia 25 czerwca 1847 roku zatwierdził kult Szkaplerza Męki Pańskiej. Obecnie jego poświęcania i nakładania „może udzielać każdy prezbiter”. (KPK kan. 1169 § 2).

„Wierny, który pobożnie używa przedmiotu religijnego (krucyfiksu, krzyża, różańca, medalika, szkaplerza – w tym czerwonego), poświęconego w sposób właściwy przez jakiegokolwiek kapłana, zyskuje odpust cząstkowy” (Wykaz odpustów z 29 czerwca 1968, nr 35).

W dzisiejszych czasach, gdzie promowane jest życie łatwe i przyjemne, bez trudu i wysiłku, gdzie cierpienie jest uważane za coś niepotrzebnego, wręcz gorszącego, wezwanie Pana Jezusa do rozważania Jego Męki i naśladowania Go w dźwiganiu krzyża jest nadal aktualne i być może bardziej niż kiedykolwiek. Postarajmy się o nabycie Szkaplerza i rozważajmy Mękę naszego Zbawiciela, która przynosi zbawienne owoce nie tylko nam samym, ale i całemu światu.