Wśród dzieci – S. Teresa

Świetlica Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo istnieje od września1995 r. Najpierw, gdy liczba dzieci nie osiągnęła jeszcze 20 osób, zajmowaliśmy pomieszczenie świetlicowe w bursie dla studentek prowadzonej przez Siostry, przy ul. Tamka 30. Od 1998 r. nastąpiła przeprowadzka do piwnic dwupiętrowego budynku znajdującego się za  bramą Domu Prowincjalnego przy ul.Tamka35.

Z okazji 350 rocznicy przybycia pierwszych Sióstr Miłosierdzia z Francji do Polski, Zgromadzenie podjęło decyzję o wybudowaniu wotum wdzięczności w postaci dwukondygnacyjnego budynku na cele świetlicy. Budowę ukończono w roku 2004, a już w następnym roku nastąpiła przeprowadzka do nowego lokalu. Dzieci wciąż przybywało, aż liczba ich doszła do 50 osób na stale uczęszczających do Ośrodka. W październiku 2005 roku decyzją Wojewody Mazowieckiego wpisano Świetlicę Środowiskową Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, w Warszawie przy ul. Tamka 35, do Rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych .  Prezydenta M. St. Warszawy zadecydował o tym, że staliśmy się Placówką Wsparcia Dziennego.

Obecnie naszą pomocą obejmujemy dzieci i młodzież z najuboższych rodzin terenu Śródmieścia. Wspieramy też potrzebujące rodziny, z których pochodzą uczestnicy naszej Świetlicy. Dzięki dotacjom z Urzędu Miasta zatrudniamy na stałe 5 osób, które pracują przez 5 dni w tygodniu. Zawsze są obecne dwie Siostry, Psycholog oraz dwóch Wychowawców. Do pomocy zgłaszają się ofiarni Wolontariusze (emerytowani nauczyciele, studenci i młodzież szkół średnich).

Dzieci w naszym Ośrodku mają możliwość uzyskania pomocy w odrobieniu lekcji szkolnych i nadrobieniu zaległości. Po podwieczorku mogą brać udział w różnych zajęciach dodatkowych (plastycznych, muzycznych, komputerowych, sportowych i teatralnych). Oczywiście nie brakuje też czasu na formację duchową i na zajęcia integracyjne w grupach wychowawczych.

Cieszymy się, że możemy jednocześnie w 13 pomieszczeniach budynku prowadzić zajęcia świetlicowe. Wielką atrakcją dla dzieci i młodzieży jest ogród przyległy  do budynku naszego Ośrodka, wyposażony w siłownię zewnętrzną, huśtawki, zjeżdżalnię, boisko do piłki nożnej oraz do siatkówki. Podczas wakacji wyjeżdżamy na Wakacyjny Turnus Profilaktyczny, podczas którego realizujemy zaplanowany program, stosownie do potrzeb i wieku uczestników.

Przez to, że nasza Świetlica znana jest w Warszawie, wiele Fundacji i Stowarzyszeń realizuje u nas swoje projekty, z których korzystają zarówno dzieci jak i rodzice. Jednym z najpopularniejszych jest realizowany od lat przez Fundację ART projekt  „Nie jesteś sam”. Przynajmniej raz w miesiącu rodzice mają swoje spotkanie w interesującej ich tematyce, a dzieci w tym czasie korzystają z zajęć ukulturalniających.

Ostatnio mamy też szansę korzystać z projektu nauki języków „Angielski na 5” lub „Niemiecki na 5”. Takie miejsce jak to jest wielką szansą dla wielu dzieci i młodzieży, dla których nie ma już miejsca w świetlicach szkolnych.