„Żniwo wprawdzie wielkie”

Wincentyńska Młodzież Maryja na Adoracji Najświętszego Sakramentu

W Rodzinie Wincentyńskiej już w sobotę 20.04. rozpoczęliśmy tydzień modlitw o dar nowych powołań. Pan Jezus powiedział w Ewangelii: „Żniwo wprawdzie wielkie”. Zachęcał swoich uczniów do prośby o powołania.

Natomiast święty Jan Paweł II mówił na temat powołania: ,,Powołanie na drogę rad ewangelicznych ma zawsze swój początek w Bogu: <<Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał>>. „Powołanie, jest darem!” „Każde powołanie niesie ze sobą także wezwanie do świętości”.

Całą sobotę spędziliśmy na integracji i formacji. Nasze spotkania rozpoczęliśmy w Bazylice Świętego Krzyża, a zakończenie Adoracja, powierzając Dobremu Pasterzowi nasze dziś i jutro.

Chwała Panu za ten piękny czas, szczególnie naszym klerykom Zgromadzenia Misji.

Wincentyńska Młodzież Maryja z S. Elżbietą i S. Adrianną

Podczas spotkania w salce akademickiej w Bazylice Św. Krzyża