Formacja

Formacja jest działaniem Boga w sercu osoby powołanej. Pozwala przeżywać powołanie jako stopniowe upodabnianie się do Chrystusa, w ciągle ponawianej wierności Duchowi Świętemu. Jest też dziełem każdego powołanego w miarę otwartości na Jego światło i poruszenia. 

Zgromadzanie Sióstr Miłosierdzia przyznaje wielkie znaczenia formacji początkowej i na każdym etapie życia w Zgromadzeniu, a to w celu umocnienia motywacji i dynamizmu powołania, a także zapewnienia Ubogim właściwej służby.

Pierwszym etapem jest Postulat, podczas którego kandydatka poznaje praktycznie życie duchowe, siostrzane i apostolskie we wspólnocie. Etap ten trwa jeden rok. 

Drugim etapem jest Seminarium (nazwa używana w wewnętrznym języku Zgromadzenia). Tu postulantka jest przyjęta już oficjalnie do Zgromadzenia i odtąd jest Siostrą Miłosierdzia. Przyjmuje też strój Siostry Miłosierdzia. Ten etap pozwala jej pogłębić życie teologalne i złączyć w jedno wartości służby, całkowitego daru z siebie Bogu i życia wspólnotowego oraz zapoczątkować praktykę rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w „stanie miłości”. Ten etap trwa 2 lata i kończy się „posłaniem do służby Chrystusowi w Ubogich”. 

Etap ten jest bezpośrednio związany z posłaniem do konkretnej służby, gdzie Siostra realizuje charyzmat Zgromadzenia. Jest zwany Junioratem. Obejmuje od 5 do 7 lat z bezpośrednim przygotowaniem do Ślubów Świętych.