Palma dla Pensjonariusza

Trwa Wielki Post. Młodzież z Kurozwęk zgromadzona przy Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Siostry Miłosierdzia zastanawiała się, co dobrego zrobić w tym czasie. Pomysłów było kilka, ale zwyciężyła „Palma dla Pensjonariusza”. W czasie, kiedy nie można odwiedzać chorych, trzeba skutecznie szukać innych kontaktów z nimi. Choć zajęcie miało być bardzo prozaiczne, okazało się nie małym wyzwaniem.  

Najpierw spacer w poszukiwaniu bazi, potem niełatwa sztuka robienia bibułkowych kwiatów, aż wreszcie złożenie tego wszystkiego w palmę. To jednak już „wyższa szkoła”. W tym wyzwaniu pomogła młodzieży s. Katarzyna i Panie z terapii zajęciowej. Efekt jest!

Młodzież i s. Anna, która towarzyszy młodzieży,  mają nadzieję, że w Niedzielę Palmową Pensjonariusze przyjdą do kaplicy z palmą i zaśpiewają Panu Jezusowi: „Hosanna!”