Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

AIC jest organizacją międzynarodową, pozarządową, zorganizowaną na poziomie światowym. Gromadzi ok. 250 tys. wolontariuszy w 50 krajach na 4 kontynentach. AIC pracuje nad wzrostem współodpowiedzialności społecznej wokół jednego oryginalnego projektu, inspirowanym nauczaniem św. Wincentego a Paulo a zakorzenionym w rzeczywistości danego miejsca. W tym projekcie ludzie pozbawieni środków do życia i ci, którzy sami znaleźli się na marginesie społecznym uczestniczą w procesie dotyczącego własnego powrotu do życia społecznego.

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo istnieje w Polsce od ponad 360 lat. Pod nazwą Panie Miłosierdzia pełniło opiekę nad ubogimi w duchu św. Wincentego a Paulo. W 1950 r. władze PRL-u zlikwidowały wszystkie dzieła charytatywne Kościoła. Stowarzyszenie jednak nadal powadziło swoją działalność. W 1989 r. z chwilą uregulowania stosunków na linii Państwo-Kościół przywrócono swobodę działania Kościoła i wznowiono posługę charytatywną. 

Stowarzyszenie zostało erygowane na 240 Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski 1990 r.

W grudniu tego samego roku uzyskało osobowość prawną, a 29 listopada 2004 r. uzyskało status „organizacji pożytku publicznego”.

Celem Stowarzyszenia jest świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnia praktykę i w duchu św. Wincentego a Paulo najbardziej potrzebującym.