„Zbawicielu! Ty dałeś nam nowe przykazanie miłości. Miarą naszej miłości bliźniego uczyniłeś swoją miłość ku nam. A przecież umiłowawszy swoich, do końca ich umiłowałeś. Przecież nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół”.

Święty Wincenty