Święto Miłosierdzia Bożego

 

“Serce Moje jest miłosierdziem samym.
Z tego morza miłosierdzia rozlewają się
łaski na świat cały.
Żadna dusza, która się do Mnie zbliżyła,
nie odeszła bez pociech.
Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu,
a wszelka łaska tryska z tego źródła –
zbawcza i uświęcająca”.
(Dz 1777)

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!»

 

Ewangelia św. Jana 20, 26-27