„Mamy kochać Boga czystą miłością. Winna ona być tak czysta, abyśmy wszystkie łaski przyjmowali jedynie dla większej chwały Jego Syna. Nauczył nas tego nasz Pan, który obiecując zasłać Ducha Świętego na Apostołów zapewnił ich, że przez Niego, Syn zostanie otoczony chwałą. Tego wszystkiego winna chcieć dusza kochająca Boga. Wtedy osiągnie największe szczęście…”

Święta Ludwika