„Siostra Miłosierdzia jest jak przydrożny kamień, na którym wszyscy zmęczeni mają prawo złożyć swoje ciężary”. 

Bł. Siostra Rozalia Rendu