„Najświętsza Dziewico, Ty wiesz, o czym myślałam dzisiaj w rozważaniu o Twoim najdroższym Synu złożonym w żłóbku. Jakże wielką wydawała mi się święta tajemnica Jego Wcielenia. Uświadomiłam sobie, że była to łaska okazana całej ludzkości pogrążonej aż do owej chwili niewoli grzechu pierworodnego, który pozbawił ludzi oglądania Boga, choć w tym celu zostali stworzeni”.

Św. Ludwika de Marillac