Stowarzyszenie Cudownego Medalika

Jest to Stowarzyszenie kościelne, maryjne i wincentyńskie. Jest międzynarodowe. Powstało jako odpowiedź na objawienia Najświętszej Maryi Panny przy ul. du Bac w Paryżu, gdzie miało miejsce objawienie Cudownego Medalika św. Katarzynie Laboure w 1830 r. 

To Stowarzyszenie ma za cel szerzenie czci Maryi Niepokalanie Poczętej, uświęcenie członków, całościową formację do życia chrześcijańskiego oraz apostolat miłosierdzia, zwłaszcza wobec najbardziej potrzebujących.

Cudowny Medalik poprzez swoją symbolikę i wiarę pokładaną we wstawiennictwie Niepokalanej ofiaruje wzór i pomoc w osiągnięciu tych celów.