Z Paryża do Świerk

Słowo O. Dyrektora

Dla świętych nie istnieją granice. W sierpniu br. na prośbę Ks. Proboszcza z parafii św. Mikołaja w Świerkach, przyjechały z Paryża, z Domu Macierzystego Sióstr Miłosierdzia, relikwie Świętych Założycieli Zgromadzenia: św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac. Relikwie czekały na swojego nowego „właściciela” w Domu Prowincjalnym Sióstr w Warszawie.

Przekazanie relikwii

Dnia 19 września Ks. Proboszcz w towarzystwie jednego z wiernych przyjechał po odbiór relikwii. Podczas modlitwy Anioł Pański w obecności Sióstr Domu Prowincjalnego, Ks.  Dyrektor  Prowincji Warszawskiej wraz z Siostrą Przełożoną Domu, przekazali relikwie pod „nowy adres”. Całość krótkiej uroczystości przebiegała przy śpiewie pieśni ku czci Założycieli, a O. Dyrektor w kilku słowach nawiązał do tego czym są same relikwie i do czego zobowiązują. Goście wyjechali z głębokim przeżyciem już w obecności „Świętych Pasażerów”.

Przekazanie relikwii

Dnia 27 września, w Uroczystość św. Wincentego a Paulo, relikwie zostały uroczyście wniesione do kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Świerkach. W tym dniu Siostry Miłosierdzia obchodzą święto patronalne swego Założyciela. Cieszymy się, że kult Założycieli Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia będzie obecny na Dolnym Śląsku. Ufamy w potężne orędownictwo Świętych nie tylko w parafii w Świerkach, ale i w całym Kościele. Św. Wincenty i św. Ludwiko, módlcie się za nami!

Relikwie Św. Założycieli już w parafii w Świerkach