Koronka do Boskiej Opatrzności Serca Jezusowego

Sługa Boża Siostra Gabriela Borgarino ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo jest kolejną Siostrą Miłosierdzia, która otrzymała dar objawienia Pana Jezusa. W dniu 17 września 1939 roku, gdy już rozpętała się druga wojna światowa, podczas medytacji objawił się Siostrze Gabrieli Pan Jezus trzymający w dłoni kartkę z napisem: Boska Opatrzności Serca Jezusowego wspomóż nas!

To wydarzenie tak opisuje Siostra Gabriela: „Pewnego dnia w kaplicy Jezus mi powiedział: <<Moje Boskie Serce jest jak wylewający się potok przepełniony miłością. Ogłoś w miarę możliwości całemu światu: Boska Opatrzności Serca Jezusowego wspomóż nas!>>

Jezus miał w ręce karteczkę z tym właśnie wypisanym, cennym wezwaniem. Kazał mi je napisać i poprosić o poświęcenie go oraz podkreślić słowo boska, aby wszyscy zrozumieli, że pochodzi ona rzeczywiście od Jego Serca. Powiedział, że Opatrzność to przymiot Jego Boskości i dlatego jest niewyczerpana. Zachęcał, bym odmawiała je z ufnością, bo we wszystkich potrzebach jakie by nie były: moralne, duchowe czy materialne, On nas wspomoże. Jego Boskie Serce jest Skarbem, w którym zawarte są wszelkie rodzaje dobra i wszystkie cnoty”.

Pan Jezus objawiając się Siostrze Gabrieli niejako żali się mówiąc: „Powodem mojego cierpienia była nie tylko bolesna męka, ale przede wszystkim niewdzięczność moich stworzeń”. Wsłuchując się w głos Pana, który miłuje nas tak bardzo aż do oddania za nas swego życia na Krzyżu, dziękujmy Mu za każde dobro, za każdą łaskę, za wszystko co nas spotyka, nawet, gdy jest coś trudnego i nie rozumiemy. On zna nasze potrzeby i chce nas zbawić. A ten, kto dziękuje jest gotowy otrzymywać o wiele więcej.

Akt skruchy

 

O Jezu płonący miłością, obym Cię nigdy nie obrażała. O mój drogi i dobry Jezu, przy pomocy Twej świętej łaski nie chcę już więcej Cię obrażać, ani już nigdy więcej oddalać się od Ciebie, bo kocham Cię ponad wszystko.

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu......

 

Trzy razy po dziesięć wezwań: Boska Opatrzności Serca Jezusowego wspomóż nas!

Po każdym dziesiątku: Chwała Ojcu...

Na końcu trzy razy: Boska Opatrzności Serca Jezusowego wspomóż nas!

 

Wezwanie: Boska Opatrzności...powtarza się trzydzieści trzy razy dla uczczenia liczby lat życia Pana Jezusa, a pięciokrotne Chwała Ojcu...dla uczczenia pięciu ran Jezusa.