„Nie płacz. Pan Zmartwychwstał”

Grób Pański w kaplicy Domu Prowincjalnego

To hasło tegorocznego Grobu Pańskiego w kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia w Warszawie. Pan dał  nam kolejny raz cieszyć się przeżywaniem obchodów Triduum Paschalnego, którego szczytem jest Liturgia Wielkiej Soboty i Uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa. Św. Paweł w 1 Liście do Koryntian pisze: „A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. (…) Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli”. (1Kor 15, 17;20)

I dalej św. Paweł kontynuuje: „Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. (1 Kor 15, 21-27)

Sł. B. Abp Fulton Sheen napisał: „Zmartwychwstanie jest centralnym faktem Wiary chrześcijańskiej. Rozpoczyna się ono od klęski, ukrzyżowania i bólu, lecz kończy się tryumfem. Radosne religie mogą sprawdzić się w dniach, w których nie ma śmierci, żalu lub boleści, lecz potrzeba było Miłości Boga, który dotyka naszych życiowych tragedii, aby nas przekonać, że w Nim my również możemy mieć swoją Wielkanoc po naszym własnym Wielkim Piątku.”

Złóżmy Zmartwychwstałemu Panu nasze dziękczynienie i uwielbienie za Jego dzieło zbawienia, bo On jest powodem naszej radości a nie smutku, dlatego „Nie płacz, bo Pan Zmartwychwstał”!