Wincentyńska Młodzież Maryjna

Stowarzyszenie ma charakter międzynarodowy. Jest to Stowarzyszenie młodych katolików i powstało na wyraźne życzenie Najświętszej Maryi Panny. Wyraziła je podczas pierwszego objawienia św. Katarzynie Laboure 18 lipca 1830 r. w Paryżu, w Domu Macierzystym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Wtenczas nosiło nazwę „Stowarzyszenie Dzieci Maryi”. Z biegiem lat nazwę tą zastąpiono na: Wincentyńska Młodzież Maryjna.

W Polsce Stowarzyszenie zostało założone już w połowie lat 50. XIX w. Dawniej skupiało tylko dziewczęta, obecnie również i chłopców. Członkowie Stowarzyszenia naśladują Chrystusa za przykładem Maryi posługując się Cudownym Medalikiem. Biorą udział również w dziele charytatywnym Kościoła i Rodziny Wincentyńskiej. W Polsce istnieją na terenie 3 Prowincji.