Rodzina Wincentyńska w Polsce

Chryzmat św. Wincentego a Paulo jest aktualny i potrzebny w świecie tak jak za czasów Świętego w XVII w. Duch Św. inspirując różnych ludzi w dziele niesienia Boga i pomocy konkretnemu człowiekowi powołuje nowe dzieła, instytucje czy inne formy miłosierdzia w służbie drugiemu człowiekowi. Tak też jest w przypadku św. Wincentego a Paulo, gdy Duch Św. posłużył się taką czy inną osobą dla rozszerzania chrześcijańskiego miłosierdzia w duchu wincentyńskim. W Polsce mamy 7 różnych gałęzi charyzmatu wincentyńskiego tworzących  Rodzinę Wincentyńską.

CM – Zgromadzenie Księży Misjonarzy

SM – Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

AIC – Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

SSVP – Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo (Konferencje św. Wincentego a Paulo)

AMM – Stowarzyszenie Cudownego Medalika (Apostolat Maryjny)

WMM – Wincentyńska Młodzież Maryjna (JMV)

MISEVI – Stowarzyszenie Świeckich Misjonarzy Wincentyńskich