Poświęcenie kaplicy i rzeźby Prymasa Tysiąclecia

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, dnia 28 maja br. o godz. 16:00, miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Tego dnia przypada również liturgiczne wspomnienie bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W Bazylice Św. Krzyża w Warszawie odbyło się poświęcenie kaplicy i rzeźby Prymasa Tysiąclecia poprzedzone uroczystą Mszą Święta pod przewodnictwem Wizytatora Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy – Ks. dr Pawła Holc CM.  

Nowo poświęcona rzeźba i kaplica Prymasa Tysiąclecia

We Eucharystii brało udział kilku Kapłanów ze Zgromadzenia oraz licznie zebrani wierni. Z Domu Prowincjalnego przy ul. Tamka 35 udała się dość liczna delegacja Sióstr Miłosierdzia.

Ks. Wizytator przybliżył wiernym sylwetkę jednego z największych Polaków jakim był Ks. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski.

Po Mszy Świętej było uroczyste poświęcenie kaplicy i rzeźby ku czci Błogosławionego. Kaplica i rzeźba jest wykonana na podobny styl jak kaplica św. Jana Pawła II po przeciwnej stronie kościoła. Tym samym Świętokrzyska Bazylika zyskała dwie kaplice poświęcone ku czci dwóm Wielkim Polakom. Ich wstawiennictwa wzywamy w naszych codziennych modlitwach.

Po poświęceniu miał miejsce koncert dziękczynny za dar życia Prymasa Tysiąclecia p.t. „Jedna jest Polska”. Koncert wykonali: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Reprezentacyjny Artystyczny Chór Wojska Polskiego oraz aktorzy Warszawskiego Towarzystwa Teatralnego im. Tadeusza, Barbary i Włodzimierza Fijewskich.