„Przechowywane w srebrnej skrzynce”

Miesiąc lipiec w tradycji Kościoła katolickiego, choć mało rozpowszechniony, poświęcony jest uczczeniu Najdroższej Krwi Chrystusa. W Piśmie Świętym w Liście do Efezjan św. Paweł pisze: W Nim (Chrystusie) mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków (Ef 1,7). I na innym miejscu, w Liście do Kolosan 1,19-20, św. Paweł pisze: Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,  i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Krew Jezusa, którą przelał za nas na Krzyżu, pojednała nas z Bogiem Ojcem. Grzech Adama został zgładzony. Przez Najświętszą Ofiarę Zbawiciela naszego, Jezusa, możemy zwracać się do Boga „Ojcze”. Jezus przywrócił nam utracone przez grzech pierwszych rodziców synostwo dzieci Bożych. Jaka to wielka miłość Boga do człowieka i to grzesznego! W Liście do Rzymian św. Paweł zapisał: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni.  Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to – ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. ( Rz 2, 8-11).

Jaka wielka powinna być nasza wdzięczność Bogu za Jego nieskończone miłosierdzie! I jaka wdzięczność Jezusowi za tak wielkie cierpienie za nas zniesione! Ile kropli Krwi Najświętszej wylał dla naszego wiecznego ocalenia?

W „Kopii listu Oracji znalezionej w Grobie Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jerozolimiei przechowywanej w srebrnej skrzynce przez Papieży i władców walczących o Świętą Wiarę” możemy się dowiedzieć wprost od samego Jezusa ważnych szczegółów Jego Męki.

„Św. Elżbieta, królowa Węgier wraz ze Św. Matyldą i Św. Brygidą chcąc dowiedzieć się czegoś o Męce Pana Jezusa ofiarowywały gorące i specjalne modlitwy, w następstwie których Pan Jezus objawił się im” i zostawił konkretne przesłanie, zachętę, wskazówki, by móc osiągnąć łaskę zbawienia. Środki jakie podaje nam nasz Umiłowany Zbawiciel są naprawdę łatwe. Czytamy m.in.:

„Tym wszystkim wiernym, którzy przez trzy lata będą odmawiali każdego dnia: 2 x Ojcze Nasz, 2 x Zdrowaś Maryjo i 2 x Chwała Ojcu w oddaniu czci kroplom Krwi jakie straciłem, przyznaję następujących pięć łask:

1. Całkowity odpust i odpuszczenie waszych grzechów.

2. Będziecie uwolnieni od cierpień czyśćca.

Cierpiący Jezus

3. Jeśli umrzecie przed zakończeniem w/w 3 lat, to będzie się dla was liczyło, jakbyście dopełnili tych trzech lat.

4. Przy śmierci będzie wam policzone, jakbyście oddali wszystką krew za Świętą Wiarę.

5. Ja zstąpię z Nieba aby wziąć waszą duszę i waszych krewnych aż do czwartej generacji”.

Fragm. z „Kopii listu Oracji znalezionej w Grobie Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jerozolimie”.

Chciejmy uczcić w miesiącu lipcu Najdroższą Krew naszego Zbawiciela czy to przez odmawianie Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa czy przez inne modlitwy, czy po prostu przez akty strzeliste. A może warto podjąć wysiłek, by poprzez 3 letnią modlitwę uczcić każdą kroplę tej Najświętszej Krwi przelaną dla mojego zbawienia?

Poniżej znajduje się całość „Kopii listu Oracji” .

Kopia listu Oracji znalezionej w Grobie Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jerozolimie i przechowywanej w srebrnej skrzynce przez Papieży i władców walczących o Świętą Wiarę.

Św. Elżbieta, królowa Węgier wraz ze Św. Matyldą i Św. Brygidą chcąc dowiedzieć się czegoś o Męce Pana Jezusa ofiarowywały gorące i specjalne modlitwy, w następstwie których Pan Jezus objawił się im i przemówił w następujący sposób:

“Zstąpiłem z Nieba na ziemię żeby was nawrócić. W dawnych czasach ludzie byli pobożni i ich zbiory były w obfitości, dzisiaj, przeciwnie, są bardzo skąpe. Jeśli chcecie zebrać obfite żniwo, to nie możecie pracować w niedzielę, bo w niedzielę musicie iść do Kościoła i modlić się do Boga, żeby wam odpuścił wasze grzechy. Dał On wam sześć dni w ciągu, których powinniście pracować i jeden na odpoczynek i modlitwę i aby ofiarować pomoc biednym i pomagać Kościołowi.

Tych ludzi, którzy występują przeciwko Mojej religii i znieważą ten Święty List, Ja się wyprę.

Przeciwnie, ci ludzie, którzy będą nosili kopię tego listu przy sobie nie umrą przez utonięcie oraz od nagłej śmierci. Będą ochronieni od wszelkiego morowego powietrza oraz od błyskawic. Nie umrą bez spowiedzi, będą ochronieni od  swoich wrogów oraz od ręki niesprawiedliwej władzy oraz od wszystkich ich oszczerstw i fałszywych świadków. Kobiety w niebezpieczeństwie podczas porodu, trzymając tą Orację przy sobie, natychmiast pokonają trudność. W domach, gdzie trzymana jest ta Oracja nie wydarzy się żadna zła rzecz: i czterdzieści dni przed śmiercią osoby, która trzyma tę Orację wokół siebie, Przenajświętsza Dziewica objawi się jej. Tak powiedział Św. Gregory.

Tym wszystkim wiernym, którzy przez trzy lata będą odmawiali każdego dnia: 2 x Ojcze Nasz, 2 x Zdrowaś Maryjo i 2 x Chwała Ojcu w oddaniu czci kroplom Krwi jakie straciłem, przyznaję następujących pięć łask:

  1. Całkowity odpust i odpuszczenie waszych grzechów.
  2. Będziecie uwolnieni od cierpień czyśćca.
  3. Jeśli umrzecie przed zakończeniem w/w 3 lat, to będzie się dla was liczyło, jakbyście dopełnili tych trzech lat.
  4. Przy śmierci będzie wam policzone, jakbyście oddali wszystką krew za Świętą Wiarę.
  5. Ja zstąpię z Nieba aby wziąć waszą duszę i waszych krewnych aż do czwartej generacji.

Niechaj będzie znanym, że ilość uzbrojonych żołnierzy była 150; tych którzy ciągnęli Mnie po ziemi podczas gdy  byłem związany było 23. Egzekutorów prawa było 83; uderzeń jakie otrzymałem w głowę było 150; uderzeń w Mój brzuch było 108; ciosów w Moje barki, 80; byłem prowadzony, związany sznurami za włosy, 24 razy; plunięć w twarz  było 180; dostałem 6666 ciosów w ciało, uderzony w głowę, 110 razy. Byłem grubiańsko popychany a o 12 godzinie podniesiony za włosy; ukłuty cierniami i wyrywano Mi włosy z brody 23 razy, otrzymałem 20 ran w głowę, cierni, 72, ukłuć cierniami w głowę, 110; śmiertelne [ukłucia] cierniami w przód głowy, 3. Następnie byłem chłostany i przebrany za wyszydzanego króla; razów na ciele, 1000. Żołnierzy którzy prowadzili Mnie na Kalwarię było 608; tych, którzy sprawowali przy Mnie straż było 3, a tych którzy ze Mnie wydrwiwali było 1008; kropli Krwi jakie straciłem było 28, 430.

Benedetta DA S.S.; Papież Leon XIII, w Rzymie, 5 kwietnia 1890.

https://studylibpl.com/doc/1017549/kopia-listu-oracji-znalezionej-w-grobie-naszego-pana-jezusa