Uroczyste przekazanie relikwii Św. Wincentego a Paulo do parafii św. Idziego w Ptkanowie

Dnia 27 września 2020 r. w uroczystość św. Wincentego a Paulo, Siostry  Miłosierdzia ze Schroniska dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Lipowej, przekazały relikwie swego Założyciela św. Wincentego a Paulo Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Idziego w Ptkanowie.

W uroczystości przekazania relikwii brały udział wszystkie Siostry ze Wspólnoty. Na prośbę Ks. Proboszcza Siostry podczas dwu Mszy Świętych wnosiły procesyjnie relikwie, które uroczyście Ks. Proboszcz przejmował przy ołtarzu. Przekazane relikwie były wystawione na ołtarzu, a po Mszy Świętej odbywało się UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RELIKWIARZEM.

Wszystkie Siostry włączyły się w liturgię, a po ogłoszeniach wierni mieli możliwość wysłuchania świadectwa Sióstr dotyczącego powołania i historii Zgromadzenia. Była to dla Sióstr wielka radość mówienia o Jezusie i Jego Matce, o Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia i historii powołania każdej z nich.

Św. Wincenty a Paulo