Jubileusz 400-lecia „Światła Pięćdziesiątnicy”

Kaplica Sióstr Miłosierdzia w Warszawie z dekoracją “Światła”

Dnia 4 czerwca 2023 r. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia na całym świecie obchodzi jedno z największych wydarzeń na przestrzeni wielowiekowej historii istnienia. Tego właśnie dnia, 4 czerwca 1623 r. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, narodziło się Zgromadzenie. Dokładnie 400 lat temu św. Ludwika de Marillac otrzymała łaskę, którą sama nazwała „Światłem Pięćdziesiątnicy”.

Miało to miejsce w kościele Saint-Nicolas-des-Champs w Paryżu. Kiedy Ludwika się modliła, niepokojąc się o swoją przyszłość, Pan dał jej poznać w głębi serca, że ma w stosunku do niej plan, pewne wezwanie, którego obietnicy była pewna spełnienia w swoim czasie.

Co to było za wezwanie? Tego dnia, dzięki łasce Bożej zrozumiała, że przyjdzie taki czas, że będzie mogła obiecać Bogu całkowite oddanie się Jemu wraz z innymi we wspólnocie, angażując się w sposób szczególny i nowatorski, jak na tamte czasy, w posługę współczesnym sobie cierpiącym. Dostrzegła, że kobiety konsekrowane będą mogły służyć Panu „wychodząc i powracając”, jak to ujęła. Następnie z biegiem lat, Pan Bóg, wydarzenia, św. Wincenty a Paulo, sami Ubodzy pozwolili jej rozeznać to, co Duch Święty jej natchnął, a co stało się powołaniem Sióstr Miłosierdzia. 

Oto jak opisała to doświadczenie duchowe, które sama spisała, nadając mu tytuł „Światła”:

„W 1623 roku, w święto św. Moniki, Bóg udzielił mi łaski złożenia ślubu wdowieństwa, jeśli powoła do siebie mojego męża.

W dniu Wniebowstąpienia ogarnęło mnie przygnębienie ducha. Stało się to z powodu rozterki, czy nie powinnam opuścić mego męża, jak tego pragnęłam, by spełnić mój dawny ślub, a także by uzyskać więcej swobody w służbie Bogu i bliźniemu.

Byłam w rozterce także dlatego, że moje przywiązanie do kierownika duchowego wstrzymywało mnie przed udaniem się do innego, choć sądziłam, że dotychczasowego powinnam opuścić.

Cierpiałam również bardzo z powodu wątpliwości dotyczących nieśmiertelności duszy. Te wątpliwości, które trwały od Wniebowstąpienia do Zesłania Ducha Świętego, sprowadziły na mnie niewiarygodne cierpienia.

W dniu Zesłania Ducha Świętego, kiedy byłam na Mszy Świętej czy odprawiałam rozmyślanie w kościele, nagle wyjaśniły się w moim umyśle wszystkie wątpliwości i zrozumiałam, że powinnam zostać przy mężu i że przyjdzie czas, gdy będę mogła złożyć ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, że będę w małej wspólnocie z kilkoma innymi osobami, które postąpią podobnie. Wiedziałam, że będzie to w jakimś miejscu przeznaczonym do służenia bliźnim, ale nie mogłam zrozumieć, jak się to stanie, ponieważ można było stamtąd wychodzić i powracać.

Zyskałam ponadto pewność, że w sprawie kierownika duchowego powinnam zachować spokój, albowiem Bóg sam mi go wyznaczy. Wydawało mi się nawet, że mogłam go zobaczyć. Poczułam wówczas niechęć do przyjęcia go, ale wyraziłam zgodę. Wydawało mi się, że zmiana ta nie miała się dokonać natychmiast.

Trzecia wątpliwość ustąpiła dzięki pewności, jaką odczułam w sercu, iż to Bóg poucza mnie o powyższym, i że wierząc w Boga, nie powinnam wątpić o reszcie.  

Zawsze wierzyłam, że tę łaskę otrzymałam dzięki wstawiennictwu błogosławionego Biskupa Genewy, bowiem jeszcze przed jego śmiercią bardzo chciałam zwierzyć mu się z moich trosk. Żywiłam do niego wielkie nabożeństwo i dzięki jego wstawiennictwu otrzymałam wiele łask. W tamtym okresie miałam jakiś wyraźny powód, by żywić takie przeświadczenie, jednak teraz nie mogę sobie tego przypomnieć.

Siostry Miłosierdzia na całym świecie łączą się w tych dniach z Domem Macierzystym w Paryżu, by dziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za dar Zgromadzenia i św. Ludwiki, Założycielki Sióstr Miłosierdzia. Także przez transmisję na żywo mogą wziąć udział w nabożeństwach i Mszy Świętej sprawowanych w tych dniach. Zachęcamy do  włączenia się w dziękczynienie Bogu i udziału w transmisjach. Linki do wydarzeń podane są poniżej.

3 czerwca godz. 14:30 – Uroczystość otwarcia Jubileuszu

https://youtube.com/live/IYetb2IF_j4

3 czerwca godz. 20:15 – Czuwanie modlitewne ze św. Ludwiką

https://youtube.com/live/Xc609CbRJI8

4 czerwca godz. 15:00 – Eucharystia z okazji 400 rocznicy „Światła”

https://youtube.com/live/XEh7URFd4jw