Dni modlitw o urodzaje

W tradycji katolickiej przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pana Jezusa obchodzimy w kościele Dni Krzyżowe. Jest to szczególny czas modlitw o urodzaje dla rolników, sadowników i wszystkich pracujących na roli, w sadach, ogrodach itp.

Modlitwa ufna wzrusza Serce Boga i wyjednuje zdroje łask dla ziemi i dla jej mieszkańców, tym samym wyprasza wszystkim potrzebną i odpowiednią pogodę, siły do pracy i chleb jako codzienny pokarm.

Dziękując dobremu Bogu za niezliczone Jego dary i miłosierdzie jest to też okazja, by zwrócić uwagę na to, by zbyt szybko nie marnować jedzenia, gdy niekiedy go brak tak wielu ludziom.

Siostry Miłosierdzia w Warszawie również włączyły się w tę modlitwę dziękczynno-błagalną i idąc wśród alejek bzu i zasianych pól, przy śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych i promieniach słońca, uczestniczyły w obrzędzie poświecenia tegorocznych przyszłych zbiorów. Podczas czterech stacji wodą święconą zostały pokropione pola, grządki, zioła, kwiaty i drzewa owocowe.

+ Dobry i Miłosierny Boże, dziękujemy Ci za Twoją Opatrzność i łaski, które nam zsyłasz. Błagamy Cię w modlitwie, by nie zabrakło nam i innym codziennego chleba, jak również tego, którym staje się dla nas nasz Pan, Jezus Chrystus, podczas codziennej Ofiary na Ołtarzu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.