Akcja: „Lepienie bałwanów”

W niedzielę, 21 lutego, Wolontariat przy Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzonym przez Siostry Miłosierdzia, dla uciechy nie tylko mieszkańców „przeprowadził” akcję „lepienia bałwanów”. Ponieważ pogoda na taką akcję była wymarzona, więc Wolontariusze spisali się na medal.

Mieszkańcy DPS-u przez okna swoich pokoi cały czas obserwowali zmagania Wolontariuszy podczas lepienia. Ileż było radości z jednej i z drugiej strony….