Warsztaty z Antropologii Mediów

P. Prof. Igor Borkowski podczas wykładu

Dnia 3 marca br. w Warszawie, w Domu Pielgrzyma Amicus, miały miejsce Warsztaty z Antropologii Mediów dla Sióstr Zakonnych. Warsztaty poprowadził p. prof. Igor Borkowski z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Z Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia udział wzięły dwie Siostry.

Warsztaty trwały cały dzień z przerwą na kawę i obiad. P. Profesor w części wykładowej przedstawił tematykę z zakresu  antropologii mediów, która dała Siostrom dość szerokie spojrzenie na media. Również P. Profesor wyjaśniał na czym polega dzisiejsza dezinformacja, dezorientacja i infodemia we współczesnych mediach.

W części warsztatowej P. Profesor skupił uwagę Sióstr na wizerunku siostry zakonnej, jak jest postrzegana w dzisiejszym świecie, co należałoby zmienić, by ten wizerunek był bardziej autentyczny i komunikatywny.  P. Profesor podał także kilka praktycznych wskazówek jak do mediów podchodzić, czego unikać i jakie są zagrożenia. W ostatniej części uczestniczki dzieliły się doświadczeniami z kontaktach z mediami.   

Podczas wykładu