Pierwsza Komunia Święta

Siostry Miłosierdzia z parafii Bożego Ciała w Mińsku na Białorusi dzielą się z nami radością z minionych niedawno uroczystości.

Dnia 22 maja br. 14 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej, którym Siostry pomogły się przygotować. Tego dnia zarówno pogoda jak i atmosfera były radosne i uroczyste. Dzieci całym sercem zaangażowane były w Liturgię, czytały wiersze i śpiewały dla Pana Jezusa, a także zaśpiewały wzruszającą pieśń dla swoich rodziców.

W białym tygodniu dzieci przychodziły na Mszę Świętą rano i wieczorem, w zależności od zajęć lekcyjnych. W podarunku otrzymały Biblię, modlitewnik, różaniec, Cudowny Medalik, Szkaplerz i świeczkę z obliczem Pana Jezusa.

Na koniec białego tygodnia i jednocześnie roku szkolnego, dnia 28 maja, odbył się festyn dla dzieci. Siostry z Ojcami Karmelitami zaplanowały dużo zabaw w celu jeszcze lepszej integracji dzieci. Dzieci także malowały rysunki dla Matki Bożej. W ramach integracji był również poczęstunek. W całej organizacji pomagali rodzice dzieci i młodzież.

Na zakończenie ok. godz. 20:30 przed Najświętszym Sakramentem podziękowaliśmy Jezusowi za tyle dobra i Jego miłości. Prosiliśmy również o dalsze błogosławieństwo. A potem wspólne zdjęcie.

Następnego dnia, 29 maja, w Mińsku odbyła się procesja Najświętszego Sakramentu ulicami miasta po prawie dwuletniej przerwie. Udział wzięli Księża Biskupi, Kapłani i Siostry z wielką rzeszą wiernych. Z parafii Bożego Ciała 5 dziewczynek sypało kwiatki przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Pan Bóg dał wszystkim piękną pogodę i pełną życzliwości atmosferę. Niech za wszystko będzie Bóg uwielbiony przez Maryję! Jemu chwała i cześć!