Doroczne Triduum

Kaplica Domu Prowincjalnego w Warszawie

Każdego roku o tej samej porze Siostry Miłosierdzia na całym świecie obchodzą trzy dni uroczystości Zgromadzeniowych. Także Siostry Miłosierdzia Domu Prowincjalnego w Warszawie całym sercem włączyły się w ten nurt dziękczynienia Boga i modlitwę wstawienniczą za ludzkością.

Pierwszy dzień to 27 listopada, kiedy przypada rocznica objawień Matki Bożej od Cudownego Medalika i związane z nim przesłanie przekazane przez Najświętszą Dziewicę wizjonerce, Siostrze Miłosierdzia – św. Katarzynie Labouré, w Paryżu, w Domu Macierzystym Sióstr Miłosierdzia. Wieczorem miało miejsce czuwanie ze św. Katarzyną, gdzie na nowo zostały przypomniane treści objawienia.

Kaplica objawień w Domu Macierzystym w Paryżu

Cudowny Medalik już od początku był szeroko rozpowszechniany przez Siostry, o co prosiła Maryja. Za jego przyczyną miało dokonać się wiele cudów a noszący go z ufnością po dziś dzień otrzymują niezliczone łaski. Siostry przez modlitwę różańcową wypraszały dla całego świata potrzebne dary.

Dzień drugi świętowania i dziękczynienia Bogu (28 listopada) to wspomnienie liturgiczne w kalendarzu Zgromadzeniowym św. Siostry Katarzyny Labouré, wizjonerki. Jej bezgraniczne zaufanie do Maryi, którą obrała za swoją Mamę po stracie matki w sensie fizycznym, spowodowało, że prosta i dziecięca wiara Katarzyny pozwoliła, by Bóg posłużył się nią, by przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia dać światu mały, ale jakże potężny znak Maryi w Cudownym Medaliku. Jednak świętości Siostra Katarzyna nie zdobyła dlatego, że widziała Matkę Boga, ale dlatego, że wiodła proste, pełne miłości i poświęcenia życie Siostry Miłosierdzia, służąc 46 lat w przytułku dla starców.

Trzeci dzień, bardzo ważny dla Zgromadzenia i przepełniony wdzięcznością, to 29 listopada. To rocznica założenia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. W tym roku przypada 390. od jego założenia. W tym też dniu podczas całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu Siostry dziękowały Bogu za dar Świętych Założycieli: św. Wincentego a Paulo i św. Ludwikę de Marillac jak również zawierzały Bogu Zgromadzenie i prowadzone dzieła prosząc o nowe i święte powołania.

Przed Najświętszym Sakramentem