Uroczystość odpustowa Apostolatu Maryjnego

Przy ołtarzu Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy – Ks. Paweł Holc CM

Patronalne święto Stowarzyszenia Cudownego Medalika (AMM) obchodzone jest co roku w rocznicę objawień Matki Bożej od Cudownego Medalika, czyli 27 listopada. Stowarzyszenia na terenie całego kraju wówczas spotykają się w swoich parafiach, by świętować tę piękną okoliczność, gdy Maryja przychodzi do swoich dzieci.

Przy ambonie Dyrektor Krajowy AMM – Ks. Jerzy Basaj CM

W dniu 25 listopada br. swoją doroczną odpustową uroczystość członkowie Apostolatu Maryjnego przeżywali w Kaplicy Cudownego Medalika na ul. Radnej 14 w Warszawie. Przyjechało dużo grup z różnych stron Polski: z Pabianic i Łodzi, z Białegostoku i Supraśla, Grodkowa, Warszawy, Kalisza oraz z Krupskiego Młyna. Razem z grupami przyjechali też Księża opiekunowie oraz Siostry Miłosierdzia.

Moderator Krajowy AMM Pani Małgorzata Daszczyszak

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Ks. Paweł Holc CM. W koncelebrze brali udział Dyrektor Warszawskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia Ks. Karol Hołubicki, Kapelan Warszawskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia Ks. Stanisław Wypych, Proboszcz Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie Ks. Bartosz Pikul i inni Kapłani oraz Dyrektor Krajowy AMM Ks. Jerzy Basaj, który był głównym gospodarzem uroczystości. W czasie spotkania zabrała też głos Moderator Krajowy AMM Pani Małgorzata Daszczyszak. Msza Święta miała charakter bardzo uroczysty.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia na gorący bigos, który stał się już tradycją tej pięknej uroczystości. Odnowieni na duchu, posileni Słowem Bożym, Eucharystią, „spotkaniem” z Maryją oraz posileni na ciele, nasi Goście udali się do swoich domów, by z nowym zapałem i odwagą głosić przesłanie zawarte na Cudownym Medaliku. Cześć Niepokalanej!