Na obchodach Jubileuszu 100-lecia Orionistów w Polsce

Siostry w oczekiwaniu na uroczystości

Dnia 19 sierpnia br., na zaproszenie Księży Orionistów, którzy świętują Jubileusz 100-lecia obecności Zgromadzenia w Polsce, Siostra Wizytatorka Prowincji Warszawskiej wraz z 6 innymi Siostrami udały się do Brańszczyka, aby z okazji tego jubileuszu świętować także 60-lecie wczaso-rekolekcji dla chorych, które w Łaźniewie Siostry Miłosierdzia zainicjowały we współpracy z Orionistami, klerykami z różnych zgromadzeń i osobami świeckimi. Po roku 2003 te rekolekcje zostały przeniesione do Brańszczyka.

W to jubileuszowe spotkanie były włączone wspomnienia, modlitwy, zabawy, spektakl, posiłki, poświęcenie pamiątkowych tablic a szczytem była Msza Święta sprawowana przez ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego z Łomży. Ks. Biskup na zakończenie Eucharystii jubileusz określił jako „gorący, wybuchowy i z Bożymi fajerkami”, bo za względu na nagłą burzę z piorunami, wszyscy uczestnicy pospiesznie, w strumieniach deszczu, przemieścili się z ogrodu, gdzie Msza Święta była przygotowana na scenie, do kaplicy domowej i przylegających do niej korytarzy.

Bogu dziękujemy za 100 lat obecności Księży Orionistów na ziemiach polskich i za wspólną posługę na przestrzeni tych lat wobec chorych i cierpiących. Życzmy Czcigodnym Jubilatom kolejnych pięknych jubileuszy!