Rekolekcje dla Pracowników w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia w Warszawie

W sercu Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w dniach 22-24 lutego 2019 roku miały miejsce rekolekcje dla Personelu pracującego razem z Siostrami w placówkach prowadzonych przez Siostry. Razem udział wzięło około 30 osób. Uczestnicy przybyli z Kielc, Kurozwęk, Przasnysza, Łbisk oraz z samego Domu Prowincjalnego. 

W piątek 22 lutego spotkanie rozpoczęło się w zawiązaniem wspólnoty, które poprowadziła Siostra Wizytatorka Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia s. Jadwiga Szok. Potem grupa przeszła do kaplicy, gdzie była możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty a następnie Ks. Dyrektor Sióstr Miłosierdzia Karol Hołubicki przewodniczył Mszy Świętej. 

W sobotę wszyscy uczestnicy rekolekcji zebrali się razem z Siostrami w kaplicy Domu Prowincjalnego na wychwalaniu Najświętszej Maryi Panny śpiewając Godzinki ku czci Jej Niepokalanego Poczęcia. Następnie miała miejsce Msza Święta w intencji Pracowników naszej Prowincji. Podczas homilii Ks. Dyrektor nawiązując do Ewangelii Przemienienia na Górze Tabor mówił o przemianie serc i wpływie wyznawanej wiary na nasze codzienne życie. Ks. Dyrektor powiedział m.in.: „Jezus przemieniający się apeluje o naszą wewnętrzną przemianę”. Po Mszy Świętej w atmosferze radości wszyscy przeszli do refektarza na śniadanie. Przed południem miały miejsce dwie konferencje na temat  wychowania religijnego w rodzinie. Natomiast Siostra Archiwistka Prowincji w krótkiej prelekcji przedstawiła zarys historii Domu Prowincjalnego i zaprosił uczestników rekolekcji do zwiedzenia sali pamięci s. Róży Okęckiej. Po obiedzie ciesząc sie piękną pogodą cała grupa udała się na spacer po Warszawie za zwiedzaniem podziemi Kościała św. Krzyża i wzruszającym spotkaniem w rozmównicy Sióstr Wizytek. W godzinach popołudniowych można było się podzielić swoimi doświadczeniami wiary i wychowania podczas pracy w grupach. Zwieńczeniem dnia był film o św. Wincentym, Założycielu Zgromadzenia. 

W niedzielę nasi mili Goście razem z Siostrami wzięli udział w porannej modlitwie Jutrzni, a po śniadaniu udali się na Mszę Świętą do Bazyliki Świętego Krzyża. Dni rekolekcji zakończyły się modlitwą różańcową i indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Następnie obiad i każdy z sercem radosnym i umocnionym w wierze wybrał się w drogę powrotną. Ufamy, że czas spędzony razem z nami zaowocuje obfitością Bożego błogosławieństwa dla wszystkich naszych Pracowników, którzy pomagają nam na co dzień realizować wincentyński charyzmat.