Poczuć zapach naturalnej świecy

Świetliki robią domki dla owadów

W ostatnim tygodniu maja w Świetlicy prowadzonej przez Siostry Miłosierdzia na Tamce w Warszawie odbyły się warsztaty ceramiczne prowadzone przez Pana Artura. Warsztaty te dodatkowo ubogacone były obecnością pszczelarza, który pasjonuje się hodowlą pszczół a także obecnością wolontariuszy z Fundacji Orange.

Z życia pszczół

Zajęcia z ceramiki, na których tym razem Świetliki wykonywały domki dla owadów, poprzedziła bardzo interesująca prelekcja na temat pszczół.

Budowa ula, długość życia pszczół robotnic, możliwość patrzenia na pracę pszczół w odpowiednio zabezpieczonej ramce, możliwość samodzielnego wykonania świecy z węzy, to ciekawostki, o których mogliśmy z zadziwieniem posłuchać, patrzeć i podziwiać, a także własnoręcznie wykonać i poczuć zapach naturalnej świecy.