Doroczne spotkanie w sercu Zgromadzenia

Siostry odpowiedzialne za międzynarodową stronę Zgromadzania z Matką Generalną i Radną Generalną

W dniach 27.07. – 01.08.br. w Domu Macierzystym Sióstr Miłosierdzia w Paryżu przy ul. du Bac 140, gdzie znajduje się Cudowna Kaplica, miało miejsce spotkanie Sióstr odpowiedzialnych za międzynarodową stronę internetową.

Podczas pracy nad stroną

Na to spotkanie przybyły Siostry z poszczególnych grup językowych, w których strona jest prowadzona: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, polskiego, portugalskiego i włoskiego.  Najdalszą podróż miały Siostry z Filipin i Mozambiku. Z Polski wzięła udział Siostra Elżbieta z Prowincji Warszawskiej. Na spotkanie przybył także Juan Carlos z Hiszpanii, który przygotował razem ze swoją ekipą nową wersję strony. W spotkaniu wzięła udział Siostra Hanna Cybula, Radna odpowiedzialna za stronę międzynarodową a także na jedno ze spotkań przedpołudniowych przybyły trzy inne Radne Generalne. Na spotkaniu podsumowującym obecna była Matka Generalna, Françoise Petit. 

Sesja popołudniowa

Podczas spotkania Siostry rozmawiały na temat strony jak ją ulepszyć, co poprawić, przygotowały także plan pracy na przyszły rok.

W sobotę, 29.07. w archiwum Zgromadzenia, otwarto wystawę poświęconą 400. rocznicy Jubileuszowi „Światła” św. Ludwiki. Na początku wydarzenia Matka Generalna powiedziała kilka słów, a następnie Siostra Magdalena, archiwistka, także nakreśliła cel wystawy. Wszystko odbywało się przy akompaniamencie muzyki i śpiewu, przeplatane tekstami św. Ludwiki de Marillac, Założycielki Sióstr Miłosierdzia.

Śpiew podczas otwarcia wystawy “Światła”

Te kilka dni w sercu Zgromadzenia, choć wypełnione były intensywną pracą, były też powodem do szczególnej wdzięczności Maryi za Jej obecność w Zgromadzaniu przez dar nawiedzin tego miejsca, który dla każdej Siostry Miłosierdzia jest pierwszym domem.

Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy