Modlitwa Różańcowa i śpiew Suplikacji

„Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją”.

To są słowa dzisiejszej Liturgii Mszy Świętej z Księgi proroka Jeremiasza w rozdziale 17, wiersz 7. Słowo Boże zawsze przychodzi nam z pomocą, kiedy doświadczamy w życiu różnych sytuacji. Zawsze możemy odnaleźć w nim światło, radę i kierunek drogi. Słowa proroka Jeremiasza tak bardzo są nam dziś potrzebne, gdy nie tylko nasz kraj, ale Europę i cały świat dotyka epidemia koronawirusa.

Siostry Miłosierdzia w odpowiedzi na wezwania czasu trwają w modlitwie przed Panem, aby dobry Bóg według swojej woli zlitował się nam nami, nad naszą Ojczyzną i całym światem. Dnia 11 marca wieczorem zgromadziły się na szczególnej modlitwie w kaplicy Domu Prowincjalnego, aby przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej od Cudownego Medalika i Jej Niepokalanego Serca prosić  Boga w Trójcy Jedynego o powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa i o ochronę naszych rodzin. Siostry trwały na adoracji Najświętszego Sakramentu i odmówiły część chwalebną Różańca Świętego. Następnie odśpiewały Suplikację, która jest śpiewana w wyjątkowych sytuacjach a do której zachęca Episkopat Polski, jako prośba o przebłaganie Boga za grzechy i zachowanie nas od wszelkiego złego.

Niepokalana wszystko może wyprosić u swojego Umiłowanego Syna. Ona nigdy nie opuszcza swoich dzieci, dlatego oddajemy się z ufnością Jej Niepokalanemu Sercu i nadal trwamy na modlitwie do Boga.

„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.