Spotkanie Sióstr Miłosierdzia pracujących na Ukrainie -Siniak

W dniach 22-23 września 2018 r. w Siniaku na Ukrainie miało miejsce spotkanie Sióstr Miłosierdzia posługujących na Ukrainie. Na to spotkanie przybyła Radna Generalna, s. Hanna Cybula, oraz Wizytatorki wszystkich trzech Polskich Prowincji: Chełmińskiej, Krakowskiej i Warszawskiej. Przybyła również Wizytatorka Prowincji Słowackiej.

Podczas wspólnych spotkań Siostry podzieliły się doświadczeniami z posługi, która ma różnorakie formy. Przedstawiły też owoce współpracy, podejmowanych decyzji, ich realizację. Siostry, które zostały posłane na krótki czas z posługą na wschód Ukrainy, na tereny objęte wojną,  dały świadectwo posługi wśród ludzi udręczonych i spragnionych pokoju.

Po intensywnej wymianie myśli i doświadczeń, radości i nadziei, w niedzielny  wieczór Siostry spotkały się na rekreacji, by w prostocie serc, w duchu miłości siostrzanej i radości ucieszyć się sobą.

Podsumowując to spotkanie Siostry uświadomiły sobie, że są odpowiedzialne za przyszłość Zgromadzenia we wschodniej części Europy i że w tym może im dopomóc wierność charyzmatowi Świętych Założycieli. 

Oby duch św. Wincentego i św. Ludwiki pomagał nam dobrze wypełnić powierzone zadania.