Wielopokoleniowy Koncert Kolęd

W dniu 19 stycznia 2020 r. w kościele pw. Św. Wojciecha w Kielcach odbył się Wielopokoleniowy Koncert Kolęd pt. „Nad Betlejem w ciemną noc”, który został zorganizowany przez nasze placówki. 

Wykonawcami Koncertu byli: Dzieci w grupach wiekowych, od trzylatków wzwyż, uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola i Ogniska Wychowawczego prowadzonego przez Siostry Szarytki oraz połączone chóry – Chór Parafii św. Wojciecha i Chór Charité utworzony z Rodziców i Dziadków dzieci uczęszczających do Przedszkola i do Ogniska Wychowawczego, a także Siostry Szarytki. Prawie 60-osobowy Chór wystąpił pod batutą organisty pana Kamila Goli.       

Dzieciom akompaniował na akordeonie pan Grzegorz Michta, związany z kapelą Ciekoty. Przystrojone w korony i aureolki dzieci śpiewały całym sercem na przemian z czterogłosowym chórem. Tytułową kolędę zaśpiewały wszystkie dzieci przedszkolne i ogniskowe. Po dwóch zwrotkach kolędy inicjatywę śpiewu tejże kolędy przejął chór. Kolejne kolędy naprzemiennie z chórem dzieci wykonywały w grupach wiekowych. Dzieci nie były wybierane, śpiewały wszystkie, które przyszły na koncert. Na zakończenie koncertu cały kościół zaśpiewał kolędę „Bóg się rodzi”.

Piękny Koncert spotkał się z wielkim zainteresowaniem, zgromadził tłumy ludzi. Dodatkowy klimat został wywołany wielobarwnym oświetleniem wnętrza kościoła. Ksiądz Proboszcz podkreślił, że tylu ludzi nie widział tutaj na żadnym koncercie. Tak też podały regionalne media: radio, telewizja, prasa. 

Taki koncert stanie się już raczej tradycją Przedszkola i Ogniska Wychowawczego.