Pamiętamy!

Pomnik Grupy Bojowej „Krybar” – zgrupowania Armii Krajowej walczącego w Powstaniu Warszawskim

W tym roku obchodzimy już 79. rocznicę Powstania Warszawskiego. Dnia 1 sierpnia w godzinie „W”, czyli o 17:00, w Warszawie zabrzmiały syreny upamiętniające wybuch powstania.

Siostry Miłosierdzia mieszkające na Powiślu są częścią tych tragicznych, ale jakże bohaterskich wydarzeń. Ich Dom był schronieniem dla rannych nie tylko powstańców, ale także dla poparzonych i chorych. Dnia „6 września Niemcy, wszedłszy na teren [Domu] wytropili na sali chorych dwóch powstańców i natychmiast ich rozstrzelali… Pielęgniarkami były Siostry Miłosierdzia”. To relacja z obszernej książki s. Anny Jurczak, archiwistki Prowincji, która zebrała dostępne dane w czasie II wojny światowej na temat Sióstr Miłosierdzia.

Apel przy pomniku “Krybar”

Niedaleko Domu przy ul. Tamka jest pomnik poświęcony bohaterom Powstania. Tak jak w całej Warszawie tak i tu, przy pomniku „Krybar”, oddano cześć poległym.

Koncert „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki” na Pl. Piłsudskiego

W te upamiętniające wydarzenia wieczorem 1 sierpnia br. wpisał się również koncert „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”, na który udały się Siostry Miłosierdzia z Powiśla.

Pamięć jest częścią naszego Narodu, który zapłacił drogocenną krwią wielu Polaków, Warszawiaków, za dar naszej wolności. Pamiętamy i modlitwą wypraszamy niebo tym, którzy zginęli w ciągu nie tylko 63 dni powstania, ale również przez cały okres II wojny światowej.