Spotkanie formacyjne Sióstr

Zmartwychwstały Chrystus mówi: „Weźmijcie Ducha Świętego”- pod takim hasłem odbyło się w dniach 19- 22 kwiecień w Domu Prowincjalnym spotkanie formacyjne dla Sióstr Młodych do 5 roku powołania. W spotkaniu wzięło udział 7 Sióstr przed  Ślubami Świętymi
i 6 Sióstr, które są po Ślubach. W tych dniach formacji towarzyszyli nam nasi Przełożeni: Ojciec Dyrektor, s. Wizytatorka, s. Asystentka oraz zaproszeni prelegenci: ks. Jacek i ks. Tadeusz- Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo.

Dni formacji były okazją do wspólnej modlitwy, pogłębienia wiedzy na temat Ducha Świętego, wymiany myśli i komunikacji oraz nawiedzenia grobów naszych sióstr na Powązkach.

Z wykładów pozostały mi następujące treści.

Duch Święty jest wciąż Wielkim Nieznanym, jak mówił papież Leon XIII, i trudno jest postępować wg Ducha, poznawać sprawy Ducha i być posłusznym Duchowi. Zstąpienie Ducha Świętego powinno mieć pewne zauważalne następstwa widoczne w życiu naszym
 i wspólnoty takie jak:

1.- nową i bezpośrednią relację z Bogiem nazywanym Ojcem i z Jezusem jako Panem;

2. – nowe i głębokie upodobanie do modlitwy i słowa Bożego;

3. – nową więź z innymi w relacji miłości, radości i prawdziwego braterstwa;

4. – zdolność do wierności Kościołowi i jego nauce;

5 – odwagę konsekwentnego świadczenia o swojej wierze w każdych okolicznościach.

Wsłuchując się w słowa papieża Franciszka (Evangelii Gaudium), można wyróżnić 6 kroków w podążaniu za Duchem Świętym: 

1 krok- życie w prawdzie; 2 krok- modlitwa (jest konieczna aby się wzajemnie wspierać); 3  krok- miłość do Boga; 4 krok- miłość do Kościoła; 5 krok- rozmiłowanie w Duchu Świętym;

6 krok- misja.

Duch Święty daje nam nowe życie, które uwidacznia się w otwartych sercach- bez tego nie może być prawdziwej odnowy; w dążeniu do takiego usposobienia jakie miał Jezus – dać Duchowi władzę nad własnym życiem; w błogosławieniu Boga; wewnętrznej radości.

Duch Święty pracuje w nas; Ducha się otrzymuje, modląc się; Duch uczy nas się modlić, podsuwa nam słowa, które należy powiedzieć; uczy nas nowego języka. 

Każde przyjście Ducha przekazuje siłę, znakiem obecności Ducha jest wolność, obecność Ducha jest przyczyną radości, bez Ducha nie możemy żyć jako dzieci Boże, tylko dzięki Duchowi możemy uznać Jezusa .

Powyższe informacje i wiele innych przekazał nam ks. Jacek. 

Ojciec Dyrektor Karol wskazywał na modlitwę w oczekiwaniu na Ducha Świętego i cechy modlitwy takie jak wytrwałość i jednomyślność. Pozostawił nas z pytaniami:

Jaka jest moja obecność w Kościele?

Czy moja obecność jednoczy wspólnotę?

Czy widzę i rozumiem miejsce Maryi w Kościele?

Proszącym Bóg nie odmawia swego Ducha.

Ks. Tadeusz ukazał nam jak działa Duch Święty w Kościele oraz omówił poszczególne dary Ducha Świętego.

Siostra Wizytatorka ukazywała jak kierować się duchem posłuszeństwa, które wybieramy ze względu na Chrystusa.

Aby rozważyć te wszystkie treści ważny był dla nas czas Adoracji Najświętszego Sakramentu i indywidualnej refleksji. Bo ważne jest nie tylko, by wiedzieć, ale by przyjąć sercem. Myślę, że każda z nas wyjeżdża z cząstką bogactwa, które zabrała z tego spotkania. Bogu niech będą dzięki za czas formacji i jego owoce, które jak ufam będą widoczne w nas i tych do, których będziemy posyłane. Bóg zapłać naszym Przełożonym i Siostrom z Domu Prowincjalnego za organizację i ciepłe przyjęcie i do zobaczenia w nowym roku formacyjnym.

   s. Katarzyna, siostra miłosierdzia