„Dla mnie żyć to Chrystus” – rekolekcje z Kard. Robertem Sarah

W dniach od 1-3 lutego bieżącego roku w Centrum Formacji Duchowej u Salwatorianów w Krakowie miało miejsce wyjątkowe przeżycie dla osób duchownych i osób konsekrowanych. Były to rekolekcje prowadzone przez Kard. Roberta Sarah, prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Udział w nich wzięło ponad 230osób: Księży, Braci, Sióstr i Dziewic konsekrowanych. Był to piękny czas ciszy i pustyni. Można zabrać ze sobą było tylko Pismo Święte, notatnik i budzik, aby nic i nikt nie rozpraszał tego klimatu skupienia, refleksji i bycia z Panem twarzą w Twarz podczas godzin adoracji. 

Prośba o błogosławieństwo kard. Sarah
Kardynał Sarah wpisuje dedykację

Tematem rekolekcji było zdanie z listu św. Pawła do Filipian: „Dla mnie żyć to Chrystus” (Flp 1, 21)Wrócić do pierwotnej miłości’. Z Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia wzięły udział dwie Siostry. Podczas tych rekolekcji Kard. Sarah pragnął ukazać nam w nowy sposób miłość Boga do człowieka, do człowieka powołanego i zachęcić do odnowienia relacji z Nim. Najpiękniejszy sposób, na jaki zwrócił uwagę Ks. Kardynał, aby wejść na drogę głębokiego zjednoczenia Nim jest cisza, długie chwile modlitwy, słuchanie Słowa Bożego  i cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, który jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Ks. Kardynał wygłosił cztery konferencje, przewodniczył każdego dnia Mszy Świętej wygłaszając homilie. Na koniec, w ostatnim dniu, odpowiadał na  pytania. Po obiedzie zaś była możliwość poproszenia o dedykację do książek autorstwa Ks. Kardynała. Siostry też poprosiły o wpis jak również o błogosławieństwo dla Prowincji, którego Ks. Kardynał z radością udzielił.

Ks. Krzysztof Wons wprowadza w czas pytań i odpowiedzi