„Uratuje ciebie i świat”

W Słowniku duchowości wincentyńskiej czytamy: „Pokój jest darem, jaki Chrystus przyniósł na ziemię ludziom Jego upodobania (Łk 2,14). Zakłada to poprawne relacje do Stwórcy. Ponieważ grzech zburzył właściwe odniesienie do Boga, zburzył też i pokój”.

Wołanie o pokój jest wciąż aktualne. Wołamy więc do Boga, by udzielił światu pokoju, by udzielił pokoju ludzkim sercom. Wołamy do Boga, ale prosimy o pomoc Tę, której Bóg niczego nie odmówi, nigdy Jej nie odmawia – przez Maryję, Królową Pokoju i Pośredniczkę wszelkich łask, jakich Bóg udziela ludzkości. Tyle razy przychodziła nam z pomocą i nie przestaje przychodzić.

W dwutomowej książeczce „Myśli Różańcowe” pod numerem 40 czytamy: „Bronią, mocą, ratunkiem, osłoną i nadzieją ma być zawsze i we wszystkim Niepokalane Serce Maryi, a kluczem do otwierania Go dla upustu łask jest Różaniec. I wtedy trzeba go odmawiać w wierze i nadziei, rozumem i wolą – wytrwale. (…) Kto nie jest u zbrojony Różańcem, przepasany Różańcem, wsparty Różańcem – niech nie myśli, że może wystąpić do walki z szatanem. A kto jest – to od niego idzie taki blask, że godzi w złe duchy. Wiedzieć o tym wystarczy, by mieć zawsze  i we wszystkim spokój. I wtedy stanie się: „Pokój Mój daję wam, pokój Mój zostawiam wam, nie tak jak świat daje Ja wam daję”.

A pod numerem 42 czytamy słowa jeszcze mocniejsze: „ Różaniec jest czymś tak ważnym – czego my nie wiemy – że gdyby ludzie choć w małej cząstce domyślali się tego, toby się modlili, żeby żyć po to, by mówić Różaniec. Gorąco o to byśmy sie modlili!

Różaniec ma odrodzić świat. Różaniec ma połączyć otwartą ziemię z niebem i mieszkańców między sobą – jak wielkim ogniwem. Różaniec da największą nagrodę w niebie, a wielką pomoc i wdzięczność tym, którzy odmawiają go tu, na ziemi. Różaniec, tam gdzie jest odmawiany, przyciąga specjalną opiekę i szybką pomoc tych, co są w niebie. (…) Różaniec zapewni zwycięstwo”.

I jeszcze nr 44: „Rytm odmawianego wspólnie Różańca nie jest rzeczą obojętną. I tak jak rytm działa na z wielką siłą na materię aż do pękania mocnych konstrukcji – w sferze duchowej wspólnie odmawiany Różaniec ma odpowiednie tamtemu działanie”.

W tych paru słowach, które są wielkim bogactwem i wskazówką z pewnością jest echo posłannictwa Maryi z Fatimy, która wzywała świat do pokuty i odmawiania Różańca. To wezwanie usłyszał także Anatol Kaszczuk, założyciel Legionów Maryi w Polsce, cały oddany Maryi, który był przekonany, że „Różaniec uratuje ciebie i świat”. W książce pod redakcją Pani Ewy Hanter można przeczytać piękne świadectwo o tym wielki Apostole Różańca Świętego.

Weźmy z jeszcze większą wiarą i miłością do ręki Różaniec. Odmawiajmy go wspólnie, „aż do pęknięcia mocnych konstrukcji”, które zniewalają świat i są widmem wojny. Prośmy o wstawiennictwo Królową Różańca Świętego i Królową Polski o pokój, bo „Różaniec zapewni zwycięstwo”.