Czas, aby pielęgnować i umacniać pragnienie wierności

To temat międzynarodowej Sesji Odnowy Duchowej i Wincentyńskiej dla Sióstr od 25 do 40 lat powołania, która miała miejsce w dniach 4-18 marca 2020 r., zorganizowanej w Domu Macierzystym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Paryżu przy ul. du Bac 140.

W dzień przylotu do Paryża, Siostry powitała aura wiosenna. W ogrodach Domu Macierzystego  kwitły tulipany, lilie i drzewa magnolii. Nie brakowało również deszczu i zimna. Na lotnisku przywitały Siostry  posługujące w Domu Macierzystymi Siostry Polki.

Uczestniczek sesji było 68 z całego świata. Po zakwaterowaniu i zapoznaniu się z programem uczestniczki sesji zostały podzielone na 8 grup językowych. Przygotowane były też pokoje, miejsca w sali konferencyjnej i materiały w stosownym języku. Czas, który Siostry spędziły podczas sesji był czasem bardzo aktywnym.

Modlitwy brewiarzowe Siostry z Polski odmawiały wspólnie w sali spotkań dla grupy języka słowiańskiego. Dwa razy Siostry brały udział we Mszy Świętej w Cudownej Kaplicy w języku francuskim. W inne dni miały Msze Święte w swoim gronie przygotowywane przez poszczególne grupy językowe. Na inne modlitwy Siostry udawały się bądź do Cudownej Kaplicy bądź do kaplicy św. Józefa. Celebransami natomiast byli  Dyrektor Generalny O. Bernard SCHOEPER lub Księża Prelegenci.

Każdego dnia po konferencji był czas na refleksję osobistą, a po południu prace w grupach językowych. Następnym punktem było, by Siostra sekretarka grupy spisała przemyślenia Sióstr i zdała relację na forum w sali konferencyjnej. Był to czas wzajemnego ubogacania się.

Siostry Radne Generalne, które brały udział w sesji, na bieżąco podawały do wiadomości, że z powodu narastającej epidemii koronawirusa nie mogli dotrzeć zaproszeni księża prelegenci. I tak np. zabrakło Ojca Generała, Tomaža MAVRIČA. Z powodu złego stanu zdrowia również Matka Generalna nie mogła spotkać się z uczestniczkami sesji. Także z powodu epidemii odwołano pielgrzymkę do Reuilly, tak bliskiego św. Katarzynie Labouré, wizjonerce Niepokalanej od Cudownego Medalika oraz do katedry w Chartres, miejsca, w którym Ludwika de Marillac zawierzyła Matce Najświętszej przyszłość Zgromadzenia.

Przed wprowadzeniem obostrzeń, w krótkich chwilach przerwy, s. Radna Generalna dla języka słowiańskiego wraz z innymi Siostrami Polkami, mimo swych obowiązków oprowadziły uczestniczki z Polski po Paryżu i pobliskich kościołach. Siostry były w kościele Księży Misjonarzy na ul. de Sevres, gdzie spoczywają relikwie św. Wincentego a Paulo, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Zwiedziły także tamtejsze muzeum. Udało się również pójść do kościoła św. Mikołaja, kościoła św. Sulpicjusza, miejsc związanych z działalnością Założycieli.

Siostry udały się także na cmentarz do grobu bł. s. Rozalii Rendu i Bazyliki Sacré-Cœur. Bardzo pięknymi chwilami była wieczorna obecność Sióstr w Cudownej Kaplicy. Także Siostry miały możliwość ucieszyć się dziedzictwem Zgromadzenia tylko po części zwiedzając Archiwum. Uczestniczki odwiedziły też Siostry przygotowujące się na misje Ad Gentes.

Niespodziewanie dotarła do Sióstr wiadomość z Domu Prowincjalnego z  Warszawy, że muszą w trybie natychmiastowym wrócić do Polski, bo z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa zamknięte zostaną granice. Dlatego Siostry z piątku na sobotę musiały się spakować, by o godz. 3.00 rano być gotowymi do odjazdu. Kaplica Objawień była otwarta przez całą noc nie było więc problemu zmówić pożegnalny pacierz. I tak dla Sióstr z Polski sesja została przerwana dnia 13 marca, a dla uczestniczek, które nie wyjechały wcześniej, została rozwiązana dnia 16 marca.

Mimo wszystko dziękujemy Panu Bogu, Matce Najświętszej i Przełożonym za ten czas pobytu w  kolebce naszego Zgromadzenia. Dziękujemy Opatrzności Bożej za szczęśliwy powrót.

s. Anna i s. Jadwiga