103. urodziny s. Lucyny Reszczyńskiej

Dnia 1 maja, wraz z rozpoczynającym się miesiącem poświęconym Najświętszej Maryi Pannie, swoje 103-lenie urodziny obchodziła Siostra Lucyna Reszczyńska, Siostra Miłosierdzia, długoletnia pielęgniarka w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz świadek wydarzeń Powstania Warszawskiego, podczas którego pełniła posługę pielęgniarki w szpitalu dziecięcym przy ul. Kopernika w Warszawie opiekując się rannymi i chorymi. Za zasługi na polu niesienia pomocy i ratowania życia podczas II wojny światowej została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Rano w kaplicy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, w Domu Prowincjalnym w Warszawie, odbyła się uroczysta Msza Święta, która zgromadziła nie tylko Siostry Domu Prowincjalnego, ale również najbliższych członków Rodziny a także Panie Pielęgniarki, które Siostra Lucyna wprowadzała w posługę choremu człowiekowi. 

Następnie wszyscy się zgromadzili w oratorium, gdzie Siostra Wizytatorka w imieniu wszystkich Sióstr, Księdza Dyrektora oraz Księdza Kapelana złożyła serdeczne życzenia dziękując najpierw Bogu za ten wspaniały Jubileusz, a także samej Siostrze, że trwa wiernie przy Panu, dziś służąc Mu modlitwą i w cierpieniem. Także swoje życzenia wyrazili przybyli Goście. Siostra Lucyna natomiast dziękowała Bogu i Matce Najświętszej za wszystkie łaski i obecną chwilę. Podkreślała kilka razy, że zawsze bardzo kochała i kocha Pana Jezusa i Jego Matkę. Podzieliła się rysem z dzieciństwa, że kiedy straciła swoją Mamę w wieku dwóch lat, obrała Matkę Bożą na swoją Matkę. A Maryja nigdy nie zawiodła Siostry Lucyny. Potem Siostra Lucyna i Goście udali się na śniadanie. 

Jesteśmy Bogu wdzięczne za wszystkie dary, które Bóg rozlał na Siostrę Lucynę i życzmy dalszego błogosławieństwa Bożego i opieki Niepokalanej. Jemu chwała na wieki!