Powołani do świętości w rodzinie

Relikwiarz Bł. S. Marty Wieckiej, który peregrynował po Ukrainie

W dniach 25 – 26 maja 2019 roku odbyła się X Jubileuszowa  Pielgrzymka do grobu błogosławionej Siostry Marty Wieckiej w Śniatyniu w parafii Matki Boskiej Szkaplerznej na Ukrainie. Jej hasłem przewodnim było: „Powołani do świętości w rodzinie.” Do błogosławionej Siostry Marty przybyło ponad 600 pielgrzymów z Ukrainy, z Polski i także z innych stron. 

Z Prowincji Warszawskiej w pielgrzymce uczestniczyło 10 sióstr. W drodze do Śniatynia Siostry odwiedziły Wspólnotę Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo obrządku greckokatolickiego we Lwowie. 

Ikona św. Wincentego w kościele szarytek grecko-katolickich

Uroczystość Jubileuszowa rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 12:00. Przed Eucharystią miałyśmy okazję spotkać i przywitać naszego Ojca Generała, Ks. Tomasza Mavriča, i Jego Sekretarza z Rzymu. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Biskup Witalij Skomarowski z Łucka. W homilii Ojciec Generał przedstawił model Trójcy Świętej jako przykład do naśladowania dla całej Rodziny Wincentyńskiej. Na przykładzie Trójcy Świętej ukazał nam ideał wzajemnych relacji, gdzie każda osoba Trójcy Świętej skierowana jest zawsze na drugą osobę, jej oddaje pierwszeństwo, pochwałę wdzięczność i podziw, wyraża potrzebę współpracy w wypełnieniu misji i stwierdza, że byłoby niewystarczające i nieskuteczne działanie w pojedynkę. Ojciec Generał podkreślił, że Święty Wincenty ten idealny model Trójcy Świętej uczynił jednym z fundamentów swojej duchowości. Zadanie, które stoi przed nami, gdy chodzi o nasze wzajemne relacje to: umieścić na pierwszym miejscu drugą osobę, poświęcić jej uwagę, podzielić się czasem, myślami, doświadczeniem… „Nigdy nie wolno mi stawiać siebie w centrum, powinien to zrobić ktoś inny” – powiedział Ojciec Generał. Mówił również, że model Trójcy Świętej daleki jest od indywidualizmu, egoizmu, egocentryzmu i samowystarczalności. Zachęcał do otwartości na innych, by cała Rodzina Wincentyńska wzrastała i rozwijała się na wzór Trójcy Świętej pełniąc z pokorą i prostotą misję, która jest częścią misji Jezusa.

grób Błogosławionej S. Marty Wieckiej w Śniatyniu

O godzinie 16:00 zostało zorganizowane specjalne spotkanie Sióstr Miłosierdzia i Księży Misjonarzy z Ojcem Generałem w Domu Sióstr w Śniatyniu. Ojciec Generał ze swoim Sekretarzem przywieźli z Rzymu relikwie Świętego Wincentego, które umieszczono w kaplicy Sióstr. Ojciec Generał powiedział, że zakończyła się peregrynacja relikwii błogosławionej Siostry Marty Wieckiej po Ukrainie, a teraz rozpoczyna się peregrynacja relikwii Świętego Wincentego. Przez miesiąc czerwiec relikwie pozostaną w Bazylice w Śniatyniu. 

O godzinie 18:00 w uroczystym nabożeństwie uczestnicy pielgrzymki oddali cześć błogosławionej Siostrze Marcie w jej relikwiach przez ucałowanie, podchodząc procesyjnie do pięknego relikwiarza. Po kolacji zaś wyruszyła procesja do grobu Błogosławionej. Procesję poprowadził Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Po drodze poświęcił nowo wybudowane przez Księży Misjonarzy Centrum Duchowości Świętego Wincentego a Paulo. Pielgrzymi razem ze swoimi Pasterzami ruszyli w dalszą drogę i przy grobie błogosławionej Siostry Marty modlili się, wypraszając za jej przyczyną potrzebne łaski. 

relikwie św. Wincentego a paulo pielgrzymujące po Ukrainie

Następnego dnia o godzinie 9:30  w uroczystej procesji wniesiono relikwie Świętego Wincentego do Sanktuarium i wierni oddali cześć podchodząc w procesji do relikwiarza. W tym czasie Siostry Miłosierdzia greckiego obrządku odśpiewały Akatyst. Następnie została odprawiona  uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Pielgrzymkę zakończył  obiad spożywany w radości i w promieniach słońca wydawany przy kościele. Pielgrzymi wzmocnieni duchowo i pełni entuzjazmu ruszyli w drogę powrotną do swych domów.