Jubileusz 100-lecia Prowincji Słowackiej Sióstr Miłosierdzia

Msza Święta pod przewodnictwem Wizytatora Prowincji Słowackiej Księży Misjonarzy

W dniach 13-14 maja br., w Nitrze na Słowacji miała miejsce piękna uroczystość – Jubileusz 100-lecia Prowincji Słowackiej Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Prowincja Słowacka obejmuje również Czechy. W uroczystości wzięła udział Matka Generalna Françoise Petit oraz Rana Generalna dla krajów Słowiańskich Siostra Hanna Cybula, które przyleciały na tę uroczystość z Domu Macierzystego z Paryża.

Podczas spotkania Rad Prowincjalnych z Matką Generalną

Zaproszone zostały również delegatki z wszystkich Prowincji Polskich Sióstr Miłosierdzia oraz z Prowincji Graz – Europa Centralna, czyli z Austrii i Budapesztu. Z Warszawskiej Prowincji udały się 4 Siostry na czele z Siostrą Asystentką Prowincji. Obecni byli również Kapłani Zgromadzenia Misji z Domu Prowincjalnego z Bratysławy.

Przed głównymi uroczystościami Matka spotkała się z Siostrami Radnymi wszystkich Prowincji pragnąc usłyszeć o działaniach na rzecz pomocy Ukrainie w Prowincjach.

Aktorzy Rodziny Wincentyńskiej z Matką Generalną po zakończeniu spektaklu

Uroczystościom, w roli Gospodarza, przewodniczyła Siostra Wizytatorka Prowincji Słowackiej. Mszy Świętej Jubileuszowej przewodniczył miejscowy Ks. Biskup. W piątek natomiast Mszy Świętej przewodniczył Ks. Wizytator Prowincji Słowackiej.

W to wydarzenie zaangażowana była również cała Rodzina Wincentyńska, która w formie przedstawienia pokazała krótką historię przybycia pierwszych Sióstr Miłosierdzia na Słowację. Siostry przybyły z Austrii.

Przełożona Generalna otrzymuje od Kapłana Zgromadzenia Misji ikonę Matki Bożej

Uroczystość zakończyła się kolacją w wielkim dziękczynieniu za 100 lat posługi Sióstr Miłosierdzia Ubogim na terenie Słowacji. Deo gracias!

Polskie Prowincje Sióstr Miłosierdzia z Matką Generalną