Nowy rok łask

Ojciec Karmelita błogosławi dzieci

Siostra Walentyna napisała krótko o swojej posłudze wśród dzieci. Poniżej znajduje się jej świadectwo.

Chciałabym podzielić się radością ze swojej posługi w katechezie w Mińsku, na Białorusi. W tym roku katechezę zaczęliśmy 1 października. Na zajęciach dzieci z ogromną radością wspominają „Wakacje z Bogiem”, których rok temu nie było. Mówiły jak bardzo tęskniły za sobą, bo lubią być razem. Inne dzieci, które z różnych powodów nie mogły uczestniczyć w wakacjach, już zgłosiły się na wyjazd na następny rok.

S. Walentyna z dziećmi podczas festynu

Pan Bóg jest zawsze pełen dobrych pomysłów. Natchnął mnie, by utworzyć link i folder ze zdjęciami, tak by rodzice dzieci na bieżąco śledziły w mediach społecznościowych co ich pociechy robią podczas wakacji.

Aby przypomnieć ten wspólnie przeżyty czas wakacji i rozpocząć nowy rok szkolny w duchu radości i modlitwy, na początku września zorganizowaliśmy z Ojcami Karmelitami festyn przy kaplicy parafialnej.

W niedzielę rano była Msza Święta, a popołudniu zabawy taneczne, poczęstunek, zawody dla dzieci i rodziców. Przyszło ok. 40 dzieci. Dzięki Bożej pomocy udało się wszystko zorganizować, zaangażować młodzież do pomocy, a nadto Pan zesłał piękną pogodę.

Podczas festynu

W tym też roku zaczęłam dwuletnie przygotowanie młodszej młodzieży do Sakramentu Bierzmowania. Jest dla mnie wielką radością rozmawiać z nimi o wierze w Boga, o tym jak tą wiarę przeżywają i w jaki sposób dają świadectwo swojej wiary.

Powierzam dobremu Bogu i Matce Najświętszej wszystkich Kapłanów, Siostry katechetki, dzieci i ich rodziny. I pokornie proszę o modlitwę za nas tutaj. s. Walentyna

Z młodszą młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania