Zasiew na „żniwo”

Pod koniec miesiąca października, dokładnie 29-tego br., cztery Siostry Miłosierdzia z Prowincji Warszawskiej udały się na odległe północnowschodnie tereny Polski, na Wigry. Niosły ze sobą aż podwójną misję: wprowadzenie do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny relikwii Założyciela Sióstr Miłosierdzia – św. Wincentego a Paulo oraz przesłanie Cudownego Medalika. Wcześniej, we wrześniu Siostry były z misją Czerwonego Szkaplerza.  

Oddanie czci relikwiom św. Wincentego a Paulo

Skierowana do Prowincji prośba o relikwie została przyjęta z radością. Św. Wincenty „przyjechał” z Domu Macierzystego Sióstr Miłosierdzia z Paryża, aby zamieszkać pod nowym adresem: Wigry 11, Pokamedulski Klasztor. Ufamy, że obecność naszego Założyciela, pośród innych licznych świętych i błogosławionych tej parafii obecnych w tylu relikwiarzach, przyczyni się do odkrycia nowych powołań na tych pięknych terenach polskiej Ziemi.

Na koniec uroczystości s. Barbara przedstawiła historię objawień Cudownego Medalika. Medalik został objawiony jednej  z duchowych córek św. Wincentego, św. Katarzynie Labouré. Wierni po zakończeniu mogli w darze otrzymać poświęcony Cudowny Medalik. Więcej o medaliku można przeczytać pod tym linkiem:  http://szarytki.waw.pl/?page_id=11

Dziękujemy Ks. Proboszczowi, tamtejszym Kapłanom i całej Parafii za bardzo serdeczne przyjęcie. Niech Niepokalana i św. Wincenty wypraszają wszystkim potrzebne łaski.