Matka Boża Łaskawa z wizytą u Sióstr Miłosierdzia

Wniesienie Obrazu do kaplicy

W Niedzielę Palmową, dnia 10 kwietnia br., Siostry Miłosierdzia Domu Prowincjalnego w Warszawie, przywitały specjalnego Gościa, który zostanie z Siostrami przez cały Wielki Tydzień. Tym specjalnym i wyjątkowym Gościem jest Najświętsza Maryja Panna w Cudownym Obrazie Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski.

W tym obrazie Matka Boża nawiedza parafie i wspólnoty zakonne. Na szczególny czas, czas Wielkiego Tygodnia, zechciała, żeby i dla Sióstr Miłosierdzia był on rzeczywiście „wielki”. Wielki przez Jej obecność i wierzymy, szczególne łaski, wszak jest to Matka Boża Łaskawa.

Po nocnej pielgrzymce do Niepokalanowa Wojownicy Maryi, którzy wiernie towarzyszą Matce Bożej, przywieźli Cudowny Obraz do Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia. Przywitali Ją Kapłani ze Zgromadzenia Misji posługujący w Domu Prowincjalnym oraz Siostry Miłosierdzia. W południe Siostry mogły wysłuchać wykładu Pani Ewy Storożyńskiej pt:. „Historia obrazu Matki Bożej Łaskawej – Cud nad Wisłą”.

U Jej stóp składamy nasze modlitwy: chwały, dziękczynienia i prośby. Ufamy, że Jej obecność i wstawiennictwo u swego Syna pomoże nam dobrze przeżyć i przygotować się do Triduum Paschalnego. Wypraszamy również potrzebne łaski dla Stolicy, naszej Ojczyzny oraz dla Ukrainy i całego świata. Matko Boża Łaskawa, módl się za nami!