Pierwszy cud

Miesiąc lipiec jest miesiącem poświęconym Najdroższej Krwi Chrystusa. Pan Jezus podczas swej Męki ofiarował siebie Bogu Ojcu za zbawienie wszystkich ludzi. Przecierpiał straszne boleści, poniżenia, bicia przelewając swą Przenajdroższą Krew aż do ostatniej kropli. Ta Krew ma moc uratować duszę, ma moc zbawić ludzkość całą. Wzywając wstawiennictwa Krwi Chrystusa można wyprosić wiele łask, Bożej pomocy, ochrony. Boska Krew Chrystusa ma wielką moc przeciw szatanowi i wszelkiemu złu. Poniżej zamieszczamy świadectwo działania Najdroższej Krwi Chrystusa.

Szkaplerz Męki Pańskiej, tzw. Czerwony Szkaplerz

Dla Pani Małgorzaty przyjęcie Czerwonego Szkaplerza Męki Pańskiej było „impulsem” do konkretnej modlitwy, którego owocem był „Pierwszy cud”. Napisała:

„Dnia 14 kwietnia 2023 r. bratowa w 37 tygodniu ciąży trafiła do szpitala z powodu niskiej wagi płodu, związanych z tym zagrożeń dla życia matki i dziecka (waga 2 kg +/- 2200 lub 2300).

Po wnikliwych badaniach lekarskich w szpitalu stwierdzono, że dziecko jest zagrożone z powodu niewydolności łożyska, upośledzonych przepływów pępowinowych, nie przybiera na wadze i trzeba w trybie pilnym rozwiązać ciąże. Zaczęliśmy modlitwę przez Najdroższą Krew Pana Jezusa prosząc, aby Jego Krew popłynęła przez tę pępowinę i przyniosła życie i uzdrowienie dziecku.

Minęła Niedziela Miłosierdzia (16 kwietnia), Msza Święta o godz. 15.00, Komunia Święta w tej samej intencji przez Krew Pana Jezusa.

W poniedziałek (17 kwietnia) badania kontrolne wykazały, że łożysko działa prawidłowo, krew przepływa przez pępowinę,  dzieciątko natychmiast przybrało na wadze i ważyło 2500 g, wypis do domu z oczekiwaniem na planowy termin rozwiązania (3 maja). W szpitalu nie podawali żadnych leków, tylko obserwowano i czekano do poniedziałku.” Marysia urodziła się w pierwszy piątek maja, w godzinie Miłosierdzia. Dziś już należy do dzieci Bożych przyjmując sakrament chrztu świętego.  

Możemy tylko razem z Marysią wyśpiewywać Bogu chwałę za każdy cud w naszym życiu, każdą łaskę wysłużoną dla nas przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie naszego Pana i Zbawiciela, a przez to ożywić nasze nabożeństwo do Najdroższej Krwi Zbawiciela, która przywraca życie duszy i ciała.