Niedziela Biblijna

Słowo Boże

W dniu 23 kwietnia br. obchodzimy w  Polsce Niedzielę Biblijną i zarazem zaczynamy Tydzień Biblijny. Jest to również Narodowy dzień Czytania Pisma Świętego. W kalendarzu liturgicznym w Polsce ta niedziela przypada na III Niedzielę Wielkanocy.

W tym dniu wiele kościołów w sposób szczególny eksponuje Biblię dając temu znaczenie jak ważna jest ta Księga Życia, której Słowem jest Słowo samego Boga, Boga Żywego i nieustannie działającego pośród swego ludu i w sercach tylu ludzi. Jest to Księga, której nie można porównać z żadną inną ani księgą ani książką, bo w niej jest zawarte Słowo Życia, którego nie znajdzie się nigdzie indziej. Ta niedziela zachęca nas, tak samo zresztą jak Kościół, do codziennego czytania i rozważania Słowa Bożego, bo tam każdy znajdzie odpowiedź na wszystkie pytania tego życia i życia wiecznego.

Kilka osób podzieliło się tym, czym jest dla nich Pismo Święte:

Ks. Zdzisław: „Pismo Święte to dla mnie SŁOWO BOŻE”.

S. Maria: „Słowo Boże jest dla mnie drogowskazem mego życia. Dzięki Biblii odnajduję relację z Bogiem. Jest też dla mnie odniesieniem się do życia wiecznego z Bogiem”.

P. Anna: „ Moje ostatnie pytanie do Boga: „Jak nie umiem żyć, bo nikt mnie nie nauczył, jak się nauczę?” I przyszła odpowiedź: „Biblia – to jest moja INSTRUKCJA ŻYCIA!”

P. Beata: „ Biblia, w niej znajduję jak się modlić, przepraszać i prosić Boga o drogę do Niego”.

P. Marta: „Codziennie sięgam po fragment Pisma Świętego. Jest ono dla mnie czymś ważnym, to mój drogowskaz, który wskazuje mi jak mam żyć, daje siłę, aby znów powstać i dalej iść po licznych upadkach jakie mnie doświadczają. To moja Droga, Prawda i Życie”.

S. Aneta: „Słowo Boże jest dla mnie wytchnieniem, drogą i nadzieją”.

W Psalm 119 werset 105 czytamy: „Twoje słowo (Panie) jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”. Weźmijmy do ręki Pismo Święte i szukajmy TAM drogowskazów na każde życiowe wydarzenie, troskę, ból, zmaganie i radości. Bóg jest TAM obecny i mówi do każdego serca ludzkiego. Do Twojego również…

Podczas Mszy Świętej inaugurującej Tydzień Biblijny w kaplicy Sióstr Miłosierdzia