Rekolekcje dla Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej – Warszawa, Dom Prowincjalny

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2018 roku w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia w Warszawie odbyły się rekolekcje dla Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej (WMM). Wzięło w nich udział razem z osobami towarzyszącymi 75 osób. Byli to dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, studenci i kilka osób już pracujących. Przyjechała także grupa dziewcząt z Brześcia, z Białorusi, z pragnieniem włączenia do WMM. Towarzyszyły im Siostry z różnych wspólnot Prowincji, które prowadzą grupy maryjne na swoim terenie lub w inny sposób pracują z młodzieżą. 

Za zorganizowanie rekolekcji była odpowiedzialna s. Elżbieta Piętka, koordynatorka WMM w Prowincji Warszawskiej. Msze Święte i konferencje głosił ks. Tomasz Dobkowski z Diecezji Łomżyńskiej. Obecni byli również klerycy Zgromadzenia Misji: kl. Karol i kl. Łukasz, którzy włączyli się śpiewem, modlitwą i swoją obecnością w dni skupienia. 

Tematem rekolekcji było pochylenie się nad postawą Maryi, zasłuchaną w Słowo Boże: „Oto Ja… Słucham, rozważam, idę”. Podczas tych dni młodzież miała okazję wysłuchania pięknych konferencji głoszonych przez ks. Tomasza. Mogła również skorzystać z sakramentu pojednania, uczestniczyć w Adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie różańcowej. Były też prace w grupach. Młodzież zastanawiała się nad postawą Maryi zasłuchanej w Słowo Boże posługując się fragmentami Pisma Świętego. Później dzieliła się swoimi refleksjami. 

Po intensywnych chwilach modlitwy, refleksji i dzielenia się, były chwile radości wyrażające się we wspólnym śpiewaniu i przedstawianiu ciekawych i śmiesznych scen. A w sobotę popołudniu wszyscy udali się na długi spacer po Starym Mieście. 

Trwając w pięknych i głębokich treściach uczestnicy rekolekcji weszli w I Niedzielę Adwentu. Podczas porannej Eucharystii 5 dziewcząt z Brześcia zostało przyjętych do Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Całe spotkanie zakończyło się obiadem, po którym uczestnicy rekolekcji pełni radości i umocnieni na duchu Słowem Bożym i spotkaniem z Niepokalaną powrócili do swoich domów i wspólnot.  

Siostry z Domu Prowincjalnego w Warszawie