Dwanaście tysięcy Serc

Podczas Mszy Świętej w Uroczystość Zwiastowania NMP i złożenia Ślubów Świętych

W Święto Zwiastowania Pańskiego, kiedy Maryja przyjęła z wiarą Posłańca Bożego, Archanioła Gabriela, i powiedziała Bogu swoje FIAT na zwiastowaną Jej nowinę, że stanie się Matką Syna Bożego, tego dnia od samych początków Zgromadzenia na wzór św. Ludwiki de Marillac, Założycielki Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, każda Siostra Miłosierdzia ponawia swoje oddanie się Bogu za przykładem Maryi przez złożenie Ślubów Świętych.

Tego dnia dwanaście tysięcy serc Sióstr Miłosierdzia na całym świecie, w 96 krajach, oddają swoje serca Bogu dla Jego chwały, by służyć Chrystusowi w Ubogich.

Renowacja Ślubów Świętych Sióstr w Kamerunie

Z serc każdej wyrywa się słowo wdzięczności i uwielbienia Boga za ten wielki dar z prośbą o łaskę wierności na tej drodze na wzór Maryi.

S. Jadwiga: „Kiedy 42 lata temu, odpowiadając na wezwanie Chrystusa, po raz pierwszy przekroczyłam bramę winnicy Zgromadzenia, nie domyślałam się nawet, że na mnie spełniać się będą słowa Ewangelii według św. Jana z rozdziału 15.

Każdą Renowację Ślubów Świętych, przeżywam jako działanie Ojca, który uprawia latorośl. To On każdej wiosny przycina mnie, oczyszcza i na nowo zaszczepia w Chrystusa, który jest prawdziwym krzewem winnym.

Dziękuję Niebieskiemu Ogrodnikowi za wszystkie narzędzia, którymi posługuje się w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia: za wzór Maryi, za komunikację z prośbą o Renowację, za list Matki, za rewizję życia wspólnotowego, za spowiedź, za rekolekcje, za lekturę duchową i wiele innych…”

S. Anna: „Jezu, Maryjo i wszyscy Święci Zgromadzenia, moi śp. Rodzice, radujcie się ze mną, że dziś z moimi dwunastu tysiącami Sióstr ze Zgromadzenia, mogłam dzięki łasce Bożej, powiedzieć  po raz kolejny Bogu „TAK”.

“O mój Boże, oddajemy się Tobie całkowicie. Udziel nam łaski, byśmy żyli i umierali w prawdziwym ubóstwie; abyśmy żyli i umierali w czystości; abyśmy żyli w doskonałym zachowaniu posłuszeństwa. Oddajemy Ci się także, o mój Boże, aby przez całe nasze życie czcić i służyć naszym Panom, Ubogim. Udziel nam, Panie, łaski wierności przez Syna Twojego Ukrzyżowanego i za wstawiennictwem Dziewicy Niepokalanej”.

Wspólnota Sióstr w Kamerunie, wśród nich Misjonarki z Prowincji Warszawskiej