Z Niepokalaną rozpoczynamy Adwent

Na modlitwie różańcowej przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia

Z dniem 27 listopada br. rozpoczynamy czas Adwentu i tym samym wchodzimy w nowy okres liturgiczny w Kościele. Jest to nowy rozdział w życiu Kościoła, ale też w życiu każdego wierzącego.

Dzień 27 listopada jest także dla Rodziny Wincentyńskiej okazją do dziękczynienia za dar objawień Cudownego Medalika przez Niepokalaną w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Liturgicznie niedziela nie przyjmuje innych świąt, dlatego uroczystości ku czci Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik odbyły się 26 listopada.

W kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Domu Prowincjalnym w Warszawie porannej Mszy Świętej przewodniczył ks. Radosław Pawłowski CM, zastępca Krajowego Dyrektora Stowarzyszenia Cudownego Medalika. W koncelebrze uczestniczył Dyrektor Sióstr Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej, ks. Karol Hołubicki, CM.

Kaplica Sióstr Miłosierdzia w Domu Macierzystym w Paryżu – miejsce objawień Niepokalanej od Cudownego Medalika

Msza Święta odpustowa ku czci Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik miała miejsce w Kaplicy pw. Matki Bożej od Cudownego Medalika na ul. Radnej 14 w Warszawie. Przyjechało kilka regionalnych grup Stowarzyszenia Cudownego Medalika (zw. Apostolat Maryjny). Podczas Mszy Świętej homilię wygłosił ks. Proboszcz Bazyliki św. Krzyża w Warszawie, ks. Bartosz Pikul, CM. Po Mszy Świętej wszyscy zostali zaproszeni na skromny posiłek do Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia.

Trwając w dziękczynieniu, ale też odpowiadając na prośbę Maryi podczas objawień przez Triduum uroczystości codziennie modliliśmy się na Adoracji przed Najświętszym Sakramentem odmawiając wspólnie modlitwę różańcową za całą ludzkość.

Modlitwą ku czci Niepokalanej od Cudownego Medalika, rozpoczęliśmy czas Adwentu, radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Maryi powierzamy szlaki naszej adwentowej wędrówki wiary prosząc, by przez uczestnictwo w Mszach Świętych roratnich wypraszała nam stałą gotowość radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Marana tha! Przyjdź, Panie Jezu!