Cudowny Medalik w Przasnyszu

Cudowny Medalik w Przasnyszu

W niedzielę 11 lutego br. Siostry Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej udały się z misją Cudownego Medalika do parafii św. Wojciecha w Przasnyszu. Podczas każdej Mszy Świętej dzieliły się przesłaniem zawartym w tym małym, „cudownym” znaku, który Matka Boża objawiła św. Katarzynie Labouré w 1830 r. w Domu Macierzystym Sióstr Miłosierdzia.

W tym małym znaku jakim jest Cudowny Medalik jest zawarta cała historia zbawienia. Trwa III rok Nowenny przed 200. rocznicą objawień Najświętszej Dziewicy przy ul.du Bac 140 w Paryżu. Tytuł tego roku brzmi: ,,Współcierpiąca z Synem”. Pan Jezus, gdy zbliżała się godzina Jego śmierci na Krzyżu, oddał swoją Matkę św. Janowi, by wziął Ją do siebie, tzn. by każdy z nas uznał Matkę Zbawiciela za swoją Matkę, by się do niej uciekał i powierzał Jej całe swoje życie tak, jak dziecko ucieka się do swojej mamy. A Matce swojej Pan Jezus oddał św. Jana, tzn. w osobie Apostoła Jezus oddał Maryi każdego człowieka. Tak też Matka Syna Bożego troszczy się o całą ludzkość i spełnia posłannictwo Boga w trosce o zbawienie dusz. Takim posłannictwem jest Cudowny Medalik i jego misja we współczesnym świecie. Poprzez Cudowny Medalik  noszony z wiarą Niepokalana jest w stanie wyprosić u tronu Boga sens życia, przywrócić wiarę w Boga, przywrócić zdrowie duszy i ciała.

W tym okresie Wielkiego Postu zbliżmy się z ufnością do Niepokalanej a nosząc Cudowny Medalik prośmy o dary nieba dla siebie i całej ludzkości.