Październik miesiącem Maryi

Październik miesiącem Maryi. Październik miesiącem Różańca. Październik miesiącem zbierania i magazynowania łask, które potem działają. Październik tym dzieciom, które są blisko Serca Matki, daje odczuć radość i moc tego działania. Październik ma być wykorzystany na jak największą liczbę Różańców.

Odmówienie Różańca przed Panem Jezusem w kościele ma bardzo wielką moc. Różaniec przed Najświętszym Sakramentem ma niepojętą moc ubłagania.

Matka Najświętsza od dzieci w Fatimie zażądała pewnej całości i te dzieci prawdziwie pokutowały, prawdziwie składały ofiary, prawdziwie wniosły wielki wkład Różańców. Wszystko to było przez nie wykonane tak,  że możemy tylko wielbić Niepokalane Serce Maryi, które je po macierzyńsku ukształtowało.

Mamy kłaść wielki nacisk na ofiary, na umartwienia, nawet maleńkim dzieciom to mówiąc, tak samo dorosłym, i samemu tym żyć. O tym trzeba bardzo pamiętać: „Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi”, pamiętać po to, by ludzie wiedzieli, że to co będzie się działo, Pan Jezus ma w Swoim ręku – a ofiary i przebłagania dawać przez Serce Maryi.

Cytat: “Myśli Różańcowe” nr 61.